Helsingør Rensningsanlæg

Arkitekt:

Boje Lundgaard + Lene Tranberg ApS, arkitekter MAA

Det nye Helsingør Rensningsanlæg er opbygget af to let skrævende bygningselementer, der omkranser en kileformet værkstedsgade. Bygningernes retning er bl.a. styret af grundens form, den nærliggende jernbane og de eksisterende bassiner fra det gamle anlæg. For enden af gaden hængsles de to bygninger sammen af en cylindrisk driftsbygning. Hele anlægget indkapsles af en skrånende bastionsagtig siksak-mur, der optager faldet i det omliggende terræn. Ved indkørslen er muren erstattet af kraftige søjler, hvis mellemrum tillader ind- og udkig.
Denitrifikations- og luftningstanke er placeret mod jernbanen, mens for- og efterklaringstanke ligger ud mod Øresund. Administrationscylinderen er udformet som en toetagers søjlebåren bygning, der overdækker et rundt efterklaringsbassin. I midten er der anbragt et fordelingsrum, hvorfra der via en trappe er adgang til de forskellige funktioner, der i øvrigt også betjenes af en udvendig trappe.
Bygningens eksteriør fremtræder med forskellige udtryk: Bastionsmuren er støbt i en lys, glat beton, som kan tilplantes. Mod værkstedsgaden er alle overflader beklædt med hvide, keramiske fliser. Og driftsbygningen er opført af in situ støbte betonsøjler med gennemgående glasfacader i forskellige typer og hårdttræsprofiler. Den indvendige trappe er af stål med mahognitrin og gulvet er glitpudset.
Anlægget er i sin udformning ikke blot blevet et teknisk værk til rensning af spildevand, men i lige så høj grad et modernistisk arkitekturværk med en næsten luksuriøs aptering, en detailrigdom af uset format for en industribygning og et centralrum i rotunden, der er et kulturhus værdigt, som samtidens arkitekturkritik konkluderede.
Opførelsesdata

Årstal: 1993 - 1996

Adresse

Færgevej 5
DK-3000 Helsingør

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Helsingør Kommune
Ingeniør: I. Krüger A/S
Landskabsarkitekt: Svend Kierkegaard ApS
Entreprenør: Pihl & Søn
Konsulent: Lin Utzon (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Rensningsanlæg

Referencer
Arkitektur DK 5/6-1993, side 216, 3-1997, side 115, 3-1998, side 160, og 2-2004, side 224. Arkitektur Guide Øerne, Arkitektens Forlag, 2006, side 67. "
Helsingør Rensningsanlæg
Helsingør Rensningsanlæg
Helsingør Rensningsanlæg
Helsingør Rensningsanlæg
Helsingør Rensningsanlæg
Helsingør Rensningsanlæg
Helsingør Rensningsanlæg
Helsingør Rensningsanlæg
Helsingør Rensningsanlæg
Helsingør Rensningsanlæg
Helsingør Rensningsanlæg
Helsingør Rensningsanlæg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE