Jystrup Savværk

Arkitekt:

Tegnestuen Vandkunsten ApS

Jystrup Savværk er et bofællesskab anbragt om en vinkelformet, glasoverdækket gade i en bygningskunstnerisk bevidst udformning med et nyt socialt indhold. Det er en videreudvikling af Trudeslund i Birkerød, som Vandkunsten projekterede nogle år forinden.
Det opførte byggeri er knap så radikalt som påtænkt. I de første skitser forsøgte arkitekterne at trække sociale funktioner ud af den enkelte bolig til fællesarealet. Tanken var bl.a. at reducere de private køkken- og opholdsarealer - men ideen viste sig dog at være for drastisk for beboerne. På trods heraf har bebyggelsen ikke mindre end 40 procent af etagearealet udlagt til fælles formål.
Glasgaden var en nyskabelse, opført af prisbillige materialer med et afvekslende rumforløb, der følger terrænets fald. Det fælles spisehus med storkøkken og fælleslokaler er anbragt i vinklens ydre del.
Opførelsesdata

Årstal: 1983 - 1984

Adresse

Skjoldnæsvej 35
DK-4174 Jystrup

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Andelsbofællesskabet Jystrup Savværk
Ingeniør: Jørn Nielsen ApS (statik) I. C. Strunge Jensen ApS (installationer)
Landskabsarkitekt: Tegnestuen Vandkunsten ApS
Entreprenør: Fagentrepriser

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Tæt-lavt andelsboligfællesskab

Referencer
Arkitektur DK 6-1984, side 230, 5/6-1985, side 218, 1/2-1992, side 45, 4/5-1994, side 205, 2-2004, side 198, og 3-2013, side 70. Politiken 16-02-1982. Guide til Dansk Arkitektur II. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE