Terrasserne, Fredensborghusene, Fredensborg

Arkitekt:

Jørn Utzon

Fredensborg-terrasserne hører sammen med Kingohusene til efterkrigstidens mest beundrede boligbebyggelser. Ideerne herfra har været så overbevisende og smittende, at de siden er anvendt i talrige andre projekter i og uden for Danmark.
Begge boligområder i Helsingør og Fredensborg er opført efter det såkaldte additive princip, hvor både den samlede bebyggelse og det enkelte gårdhus kan sammenbygges og organiseres på forskellig måde.
Husene forskyder sig vandret og lodret i forhold til hinanden, hvorved de på en organisk måde optager terrænfaldet. Og via smøger eller trapper er der forbindelse fra de lukkede gaderum til det åbne landskab.
Også de enkelte boliger, cellerne, og tilhørende haverum kan kombineres forskelligt og udbygges efter behov inden for parcellens fire beskyttende mure.
Husene er opført i traditionelle materialer, tegl og træ, og er kendetegnet ved en kvalitet og arkitektonisk styrke, der er sjælden i dansk arkitektur.
Til bebyggelsen hører et smukt integreret beboerhus med lokaler til fællesspisning og klubber samt gæsterum. Husene er beregnet til hjemvendte danskere, der har opholdt sig i udlandet i længere tid.
Opførelsesdata

Årstal: 1962 - 1963

Adresse

Bakkedraget
DK-3480 Fredensborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Dansk Samvirke

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Tæt-lavt byggeri
Særlige aspekter: Besøgstilladelse: Anne Marie Åbenhus Ejendomskontoret, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg Tlf. 48 48 12 02

Referencer
Arkitektur DK 6-1959, side 201, 4-1964, side 141, 2-2000, side 58, og 2-2004, side 171. Tæt lav - en boligform. Eksempelsamling, SBI-Rapport 75. Statens Byggeforskningsinstitut, 1971. Lisbet Balslev Jørgensen: Danmarks Arkitektur. Énfamiliehuset. Gyldendal, 1979. Guide til dansk arkitektur II, side 50-51. Tobias Faber: Jørn Utzon Houses in Fredensborg, Ernst & Sohn, 1991. Richard Weston: Utzon, Edition Bløndal 2002. Gengivet på frimærke 2002. Utzonbiblioteket. Utzons Egne Huse. Arkitektens Forlag, 2004. Mogens Prip-Buus, Torsten Bløndal, Jørn Utzon, Richard Weston (red.): Jørn Utzon Logbog vol. I, Edition Bløndal, 2004. Louisiana Revy 2-2004. Arkfokus 6-2005. Arkitektur Guide Øerne, Arkitektens Forlag, 2006, side 37. Michael Sheridan: Mesterværker. Strandberg Publishing, 2011. "
Terrasserne, Fredensborghusene, Fredensborg
Terrasserne, Fredensborghusene, Fredensborg
Terrasserne, Fredensborghusene, Fredensborg
Terrasserne, Fredensborghusene, Fredensborg
Terrasserne, Fredensborghusene, Fredensborg
Terrasserne, Fredensborghusene, Fredensborg
Terrasserne, Fredensborghusene, Fredensborg
Terrasserne, Fredensborghusene, Fredensborg
Terrasserne, Fredensborghusene, Fredensborg
Terrasserne, Fredensborghusene, Fredensborg
Terrasserne, Fredensborghusene, Fredensborg
Terrasserne, Fredensborghusene, Fredensborg
Terrasserne, Fredensborghusene, Fredensborg
Terrasserne, Fredensborghusene, Fredensborg
Terrasserne, Fredensborghusene, Fredensborg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE