Roskilde Station (Banegård)

Arkitekt:

William Radford, DSB Bygningstjenesten og arkitekt MAA Alfred Homanns Tegnestue

Danmarks første jernbane mellem København og Roskilde er anlagt 1847 af det engelske ingeniørfirma, William Redford, der også i mange år blev anset for at have tegnet Roskilde Station. Men nyere forskning har vist, at det rimeligvis er forkert. I Danmarks Arkitektur, Arbejdets bygninger (1979), noterer Jørgen Sestoft, at arkitekten hed Meyer. Der kan så være tale om enten F. E. Meyer eller W. F. Meyer, der begge tidligere havde været ansat under C. F. Hansens embede.
Banegården er antagelig opbygget over det karakteristiske arkitektoniske motiv, der præger Villa Borghese i Rom. Den oprindelige bygning, der stadigvæk udgør kernen i stationen, har en hovedfacade mod byen med to rektangulære tårne med lavt tag, der flankerer et loggialignende indgangsparti. Over loggiaen, som nu er fjernet, lå en balkon foran en forlystelses-restaurant i overetagen.
Stationen er i tidens løb blevet udvidet og ombygget flere gange. Ved den seneste, foretaget af Alfred Homann 1985, er bygningens fredede ydre blevet restaureret, mens det indre er nyfortolket. For at respektere den ydre symmetri er der etableret et stort og lyst sammenhængende rum i hovedbygningen, alene opdelt af glaspartier. I tilknytning hertil er der indrettet en ny fiks café i en af sidebygningerne.
Opførelsesdata

Årstal: 1847 - 1847
Bygningsændringer og ombygninger:
Radford er ansvarlig for jernbanen København-Roskilde - men banegården er rimeligvis tegnet af en arkitekt Johan Frederik Meyer (se litteraturhenvisning). Renoveret af DSB 1984.

Adresse

Jernbanegade 1 A
DK-4000 Roskilde

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Det Sjællandske Jernbaneselskab, 1847 DSB Baneafdelingen
Ingeniør: DSB's Anlægstjeneste (statik, 1984) Bigum & Steenfos (installationer, 1984)
Entreprenør: Elindco Bygningsforbedring A/S, 1984
Konsulent: Gun Gordillo (kunstnerisk udsmykning, 1984)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Station
Særlige aspekter: Tildelt Brunel Prisen 1985

Referencer
W. Fridericia: 50 år efter Indvielsen af Jærnbanen mellem København og Roskilde. Ingeniøren nr. 20, 1897, side 174. Weilbachs Kunstnerleksikon 1949 om to arkitekter ved navn Meyer. Jørgen Sestoft: Danmarks Arkitektur. Arbejdets bygninger. Gyldendal, 1979. Arkitektur DK 3-1986, side 128. Gyldendal: Den Store Danske Encyklopædi. Caspar Jørgensen m.fl.: Industri, Industri - 25 stk. dansk kulturarv, Gads Forlag, 2007."
Links

#http://www.kulturarv/kid http://www.bane.dk/1024/visArtikel.asp?artikelID=256 http://www.industrikultur07.dk/ http://www.kulturarv.dk/kulturarv/industrisamfundet/national/index.jsp http://www.dr.dk/dr2/deskabtedanmark#

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE