Castrop-Rauxel Teknologisk-medicinske center, Tyskland

Arkitekt:

Dissing + Weitling arkitektfirma a/s

Det teknologiske-medicinske center er første etape af et egentligt forskningscenter, der er placeret i tilknytning til bycentret Castrop-Rauxel. Opgaven er projekteret efter en førstepræmie i en indbudt konkurrence i 1990. Selve bycentret er ligeledes tegnet efter en arkitektkonkurrence vundet af samme tegnestue, der udgjordes af Arne Jacobsen og Otto Weitling i 1965 og udbygget successivt. Det ny forskningscenter er placeret i fortsættelse af "Stadthalle" uden for bycentrets karakteristiske adgangsplateau, Forum. Dets fremtoning bryder med det meget ekspressive formudtryk, som præger bycentrets pylonophængte, kurveformede tagskiver. En bestræbelse, der understreges af materialevalget, der klart markerer en distance til bycentrets rødbrune murværkskarakter. Bygningens facader består nemlig af lysegrå, ovnlakerede metalplader, indfarvet hvid puds og glas. Hele bycentret mangler nu kun et hotel for at være en kompositorisk helhed. Forskningscentret er indrettet til demonstration og salg af nyudviklet apparatur inden for den teknologisk-medicinske industri. Gennem et varieret udbud af fællesfaciliteter såsom lokaler til administration, organisation, telekommunikation, bibliotek og databaser, der er tilknyttet universiteter, hospitaler og forskningsinstitutter i Tyskland og det øvrige Europa, tilbydes firmaer at leje sig ind på netop det areal, de har behov for. Fleksibilitet har derfor været et væsentligt krav i planlægningen. Vægge, døre, laboratorieudstyr og computere m.m. kan efter behov placeres, så det er afstemt efter det enkelte firmas ønsker. Overalt er der etableret dobbeltgulve til fri fremføring af stærk- og svagstrømskabler, vand- og gasrør. Et antal permanente værksteder, indrettet med avanceret teknisk apparatur og maskiner af forskellig slags, står desuden til lejernes disposition. De færdigt udviklede produkter fremvises efterfølgende i særlige demonstrationslokaler, hvor læger, sygeplejersker, ingeniører og diverse specialister informeres og indlæres i produkternes brug. Ved større arrangementer inddrages multikongreshallen, der indgår i bycentrets mangeartede aktiviteter. En intern lukket gang under bycentrets plateau tilgodeser denne forbindelse.
Opførelsesdata

Årstal: 1990 - 1992

Adresse

Europaplatz 6-10
D-44575 Castrop-Rauxel, Tyskland

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Forum Castrop-Rauxel, Tyskland
Ingeniør: Wayss & Freitag AG (statik) Zibell, Willner + Partner

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Teknologisk-medicinsk center
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i indbudt konkurrence 1990

Referencer
Arkitektur DK 1-1993, side 18. Bycentret i Castrop-Rauxel er beskrevet i Arkitektur DK 5-1966, side 190, 3-1978, side 89 og 8-1986, side 347. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE