NCC Danmark, Århus

Arkitekt:

Schmidt, Hammer & Lassen K/S, MAA

Domicilet har fået en markant placering parallelt med den trafikerede ringvej i det vestlige Aarhus, hvor terrænfaldet mod nord er udnyttet til give bygningen en delvis åben underetage. Den fireetagers bygningskrop er delvis løftet op af brede søjler, hvorved den nærmest får en svævende karakter.
Adgangen sker via en gangbro, som forbinder parkeringsarealet med husets foyer, der deler bygningen både lodret og vandret gennem alle etager. Bygningen er disponeret efter new office-konceptet med en langsgående ganglinie, som adskiller storrumskontorerne fra møde- og kopirum samt øvrige sekundære funktioner.
Bygningens facade står som en ren form, der med de tilbagetrukne gavle og de samme dimensioner i dæk- og tagkonstruktionen har fået karakter af ét stort firkantet rør. De sorte glasplader og de langstrakte mørke vinduesbånd, der bryder facaden i forskellig højde og længde, forstærker indtrykket af en ubrudt flade. Gavlene står modsat facaderne i klart glas med en opdeling af lyse aluminiumprofiler.
Opførelsesdata

Årstal: 1999 - 2001

Adresse

Rymarken 2
DK-8210 Århus V

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Tryg-Baltica Ejendomme
Ingeniør: Cowi AS, Århus
Landskabsarkitekt: Schmidt, Hammer & Lassen K/S, MAA
Entreprenør: NCC Danmark A/S
Konsulent: Byggeplandata (bygherrerådgiver) Handiplan Plus (tilgængelighed)

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Koncernhovedsæde
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i indbudt konkurrence 1999. Fremhævet af Århus Kommune 2001

Referencer
Arkitektur DK 4-2001, side 244. Byggeri 1-2001. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE