Frederiksberg, Howitzvej 62-68

Arkitekt:

Tegnestuen Vandkunsten ApS

Denne boligbebyggelse adskiller sig væsentligt fra områdets øvrige huse. Den består af fire etagehuse i røde og gule sten med store ensidigt faldende tage. Lejlighederne er af varierende størrelse. Komplekset indeholder tillige ungdomsboliger og fælleslokaler.
Opførelsesdata

Årstal: 1991 - 1991

Adresse

Howitzvej 62-68
DK-2000 Frederiksberg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Frederiksberg Almennyttige Boligselskab ved DAB
Ingeniør: Leon Grønbæk
Landskabsarkitekt: Tegnestuen Vandkunsten ApS
Entreprenør: Hoffmann & Sønner A/S

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Byhuse

Referencer
Arkitektur DK 4/5-1994, side 250. "
Links

http://www.vandkunsten.com

Frederiksberg, Howitzvej 62-68
Frederiksberg, Howitzvej 62-68
Frederiksberg, Howitzvej 62-68

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE