Fem Fingre med udvidelse, Skejby, Århus

Arkitekt:

Tegnestuen Vandkunsten ApS

Boligerne i Fem Fingre er som tegnestuens lignende bebyggelser i Hørsholm og Sverige indpasset i rækkehuse, der er bearbejdet i forhold til det skrånende landskab. De fem oprindelige huskroppe (fingre) er placeret på tværs af en skråning på en sådan måde, at taget holdes i samme niveau. Det bevirker, at hver blok har to etager, hvor skråningen er højest, og tre, hvor den er lavest.
Husene har en let og elegant form, og de er opløst af gennemgående portåbninger. De stribede Eternit-facader er dekoreret med trapper, ramper og altaner i stål, træsøjler, terrasser og store vinduespartier i træ. Herover svæver tagfladerne, der er udstyret med ovenlys til de øverste lejligheder. Planerne er funktionelle og rumlige.
Bebyggelsens 40 boliger i fingrene er i 2001 udvidet med yderligere 45 boliger i en mere sluttet form syd for de første. Bebyggelsen er disponeret om fælles gårdrum med adgang gennem dobbelthøje porte. Boligerne er opført i lyserøde teglblokke og almindelige teglbånd med lodrette, sorte vindues- og dørpartier.
Opførelsesdata

Årstal: 1994 - 1995
Bygningsændringer og ombygninger:
Udvidet med ny bebyggelse (45 boliger) 2001

Adresse

Ladefogedvej 2-84 og 55-129 B, Skejby
DK-8200 Århus N

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Andelsboligforeningen Fagbo, afd. 16 og Boligforeningen Fagbo, afd. 22
Ingeniør: Dominia A/S
Landskabsarkitekt: Tegnestuen Vandkunsten ApS
Entreprenør: Armton A/S og J & B Entreprise A/S

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Rækkehuse
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i den offentlige konkurrence "Fremtidens rækkehus" i 1990. Andelsboliger. Økologi. Præmieret af Århus Kommune 1995. Udvidelsen fremhævet 2002. "Skejby-eksperimentet" har modtaget Dansk Byplanlaboratoriums byplanpris.

Referencer
Arkitektur Guide Jylland, side 233. Berlingske Tidende 4. juni 1995. Boligen 3-1995. Arkitektonisk Kvalitet. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. "
Fem Fingre med udvidelse, Skejby, Århus

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE