Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København

Arkitekt:

Ewert Janssen, Lambert van Haven?, C. F. Hansen, Ferdinand Meldahl og Albert Jensen

Charlottenborg er en milepæl i den københavnske bygningshistorie. Palæet udgør et væsentligt element i enevældens bestræbelser for at udvikle en værdig residensby for monarkiet, det markerer barokarkitekturens indtog i København og det er placeret på tærsklen til et helt nyt bykvarter, Frederiksstaden, uden for den middelalderlige bys voldanlæg. Anlægget er opført for Ulrik Frederik Gyldenløve, der var statholder i Norge og konge Frederik III's illegitime søn.
Palæet er et strengt symmetrisk, firefløjet anlæg i tre etager. Dets barokke hovedfront fremtræder med afvalmede tage samt gennemgående pilastre i midterpartiet og to fladt afdækkede hjørnetårne med karakter af kraftige risalitter, der understreges af balustrader foroven. Den sidst opførte fjerde fløj mod haven er opdelt i tre pavilloner, hvoraf den midterste med de tre porte og den overliggende hvælvede kuppelsal med stukloft og lantene er den mest storslåede.
Planudformningen om den rektangulære gård har italienske rødder, men er i sin nærmere detaljering præget af det hollandsk-palladianske mådehold med regelrette og præcise rum i en hierarkisk orden. Bygningen har en høj beletage med festsal og balkon over indgangsporten, kælder, en lav stueetage og en endnu lavere andensal til tjenestefolk. Hver enkelt værelse har regelmæssigt anbragte vinduer i plan med facaden og høje døre en suite, der er proportionerede efter rummenes størrelsesforhold. I de oprindelige professorlejligheder findes der udsmykninger af Georg Hilker.
Typisk er også anvendelsen af brunrøde, hollandske murstensmopper, beherskede, lyse sandstensornamenter, kraftige, skulpturelle skorstene og monumentale trappeanlæg. Bygningen blev på kong Frederik V's foranledning hjemsted for "Det Kongelige Skildrer-, Billedhugger- og Bygningsakademi 1754.
Bag Charlottenborg langs den nyudgravede Nyhavns Kanal blev der anlagt en barokhave, der i 1777 omdannedes til Københavns første botaniske have. På en del af dens areal blev Charlottenborgs Udstillingsbygning opført i 1881-83. Ti år før var flytningen af den botaniske have til det nedlagte voldterræn startet. Resten af haven indgik i boligbebyggelsen Gammelholm.
Opførelsesdata

Årstal: 1672 - 1683
Bygningsændringer og ombygninger:
Opført som trefløjet anlæg formentlig af Ewert Janssen 1672-83. Anlægget lukket af en lavere fløj med Kuppelsalen, tilskrevet Lambert van Haven ca. 1682. Har været sæde for Der Kongelige Danske Kunstakademi 1754-1996. Bag palæet blev der anlagt en barokhave og drevet en botanisk have 1778-1877. Festsalen ombygget 1827-28 af C. F. Hansen. Charlottenbnorgs Udstillingsbygning af Ferdinand

Adresse

Kongens Nytorv 1, Nyhavn 2
DK-1050 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Ulrik Frederik Gyldenløve
Konsulent: Georg Hilker (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kunstakademi og kunstudstillingsbygning

Referencer
Tobias Faber: Dansk Arkitektur. Arkitektens Forlag, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 1, Politiken 1968. Sys Hartmann: 50 palæer og landsteder. Gyldendals Bogklub, 1976. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur, Byens huse - byens plan. Gyldendal, 1979. Lisbet Balslev Jørgensen, Hakon Lund og Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Danmarks Arkitektur. Magtens bolig. Gyldendal, 1980. Steen Eiler Rasmussens København. Gads Forlag, 1974. Arkitektur DK 4-1990, side 147. Guide til Dansk Arkitektur I. Arkitektur Guide København, side 147. "
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København
Charlottenborg (Gyldenløves Palæ), København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE