Novo Nordisk (Industri) A/S, Novozymes, Frederiksberg

Arkitekt:

Arne Jacobsen

Arne Jacobsen var dybt involveret i udviklingen af medicinalfabrikken Novos første bygninger. Da virksomheden blev grundlagt i eksisterende bygninger på Frederiksberg, blev Jacobsen bedt om at tegne en tilbygning, der stod færdigt i 1935. Den blev holdt i en personlig, industriel fortolkning af funktionalismen - med en hvid facade, et krumt hjørne mod Nordre Fasanvej, vinduesbrystninger i mørk granitpuds og en raffineret brandtrappe, anbragt i et spinkrlt glasrør.
For at imødekomme et hastigt voksende behov for faciliteter til enzymproduktion blev fabrikken betydeligt udvidet i 1967-69. Nybygningen skulle opføres på 18 måneder, hvorfor projekteringen krævede et meget nært samarbejde mellem bygherre, ingeniører, arkitekter, entreprenører og myndigheder. Den foregik så at sige sideløbende med de første funderingsarbejder. Byggeriet blev opdelt i to toetagers længer med et såkaldt ophængt graderværk og vandbassin imellem samt en højere hal. Det er opført som en betonkonstruktion med facader af lette curtain walls, bestående af lysegrå, ovnlakerede sandwichpaneler, der er isolerede med mineraluld. Udtrykket er rendyrket modernistisk og stringent, helt i overensstemmelse med Jacobsens teser.
Anlægget er siden udvidet med en lav og en høj hal parallel med de eksisterende efter samme retningslinjer som de tidligere. Udvidelsen er foretaget af Dissing + Weitling.
Opførelsesdata

Årstal: 1935 - 1969
Bygningsændringer og ombygninger:
Novo Industri grundlagt i 1925. Udbygning på Frederiksberg af Arne Jacobsen 1934-35. Laboratoriebygning af Arne Jacobsen 1955. Tilbygning af Arne Jacobsen 1961. Udvidelse med produktionshaller af Arne Jacobsen, 1966-69. Nye udvidelser af Dissing + Weitling.

Adresse

Nordre Fasanvej 215 og Hillerødgade 42
DK-2000 Frederiksberg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Novo Industri
Ingeniør: M. Folmer Andersen (statik og VVS) Mogens Balslev (el) Dansk Kedelforening (kedelanlæg)

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Fabriksanlæg
Særlige aspekter: Præmieret af Frederiksberg Kommune 1970

Referencer
Arkitekten M 1936, side 215. Arkitektur DK 3-1969, side 85. Jørgen Sestoft: Danmarks Arkitektur. Arbejdets bygninger. Gyldendal, 1979. Guide til Dansk Arkitektur II. Arkitektur Guide København, side 115. Carsten Thau og Kjeld Vindum: Arne Jacobsen, Arkitektens Forlag, 1998. Caspar Jørgensen m.fl.: Industri, Industri - 25 stk. dansk kulturarv, Gads Forlag, 2007."
Novo Nordisk (Industri) A/S, Novozymes, Frederiksberg
Novo Nordisk (Industri) A/S, Novozymes, Frederiksberg
Novo Nordisk (Industri) A/S, Novozymes, Frederiksberg
Novo Nordisk (Industri) A/S, Novozymes, Frederiksberg
Novo Nordisk (Industri) A/S, Novozymes, Frederiksberg
Novo Nordisk (Industri) A/S, Novozymes, Frederiksberg
Novo Nordisk (Industri) A/S, Novozymes, Frederiksberg
Novo Nordisk (Industri) A/S, Novozymes, Frederiksberg
Novo Nordisk (Industri) A/S, Novozymes, Frederiksberg
Novo Nordisk (Industri) A/S, Novozymes, Frederiksberg
Novo Nordisk (Industri) A/S, Novozymes, Frederiksberg
Novo Nordisk (Industri) A/S, Novozymes, Frederiksberg
Novo Nordisk (Industri) A/S, Novozymes, Frederiksberg
Novo Nordisk (Industri) A/S, Novozymes, Frederiksberg
Novo Nordisk (Industri) A/S, Novozymes, Frederiksberg
Novo Nordisk (Industri) A/S, Novozymes, Frederiksberg
Novo Nordisk (Industri) A/S, Novozymes, Frederiksberg
Novo Nordisk (Industri) A/S, Novozymes, Frederiksberg
Novo Nordisk (Industri) A/S, Novozymes, Frederiksberg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE