Fregatten Jyllands Besøgscenter, Ebeltoft

Arkitekt:

Schmidt, Hammer & Lassen K/S, MAA

Oplevelsescentret til Danmarks sidste sømilitære træskib, Fregatten Jylland, er placeret på en halvø i havneområdet i Ebeltoft. Det er især bygningernes frigjorte form oven på et fundament af granitkampesten og den naturlige anvendelse af træ og kraftfulde tømmerkonstruktioner, der vækker opmærksomhed.
Den restaurerede fregat Jylland er naturligvis det centrale element i træskibsmuseet, anbragt i en tørdok midt på halvøen, hvorfra dens store korpus og høje master kan ses langt væk. Fregatten har en blandet sømilitær historie. Skibet vandt den sidste sejr, den danske marine har vundet, da det var involveret i søslaget ved Helgoland 1864 - hvor Danmark som bekendt tabte krigen og Sønderjylland til prøjserne. Fregatten blev bygget 1860 i en teknisk brydningstid, hvor mere holdbare stålskibe var fremtiden. Selv om den kunne fremføres både af sejl og dampmotor, var den i realiteten forældet inden søsætningen.
På hver side af tørdokken med fregatten er der opført selvstændige bygningsafsnit. Mod landsiden ligger en lang bygning indeholdende billetsalg, udstillingslokale og biograf med et mellemliggende indgangsparti, der nås via en lille bro over kanalen mellem øen og fastlandet. Bag ved tørdokken ligger den arbejdende del af anlægget, rebslageri, bådebyggeri og værksteder til tømrere, smede og malere.
Træet er valgt som det gennemgående materiale. Til konstruktionerne er anvendt sværtet fyrretræ med vandret panelbeklædning af sibirisk lærk. I rebslageriet er træet dog hentet fra kanonbådsskurene på Holmen i København. Vindues- og dørpartier er udført af oregonpine, gulve i udstillingsrummene er belagt med planker af douglasgran.
Opførelsesdata

Årstal: 1999 - 2005
Bygningsændringer og ombygninger:
Opført i to etaper, 1999-2002 og 2003-05

Adresse

S. A. Jensens Vej 2-4, Fregatøen
DK-8400 Ebeltoft

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Fregatten Jylland
Ingeniør: Rambøll A/S
Landskabsarkitekt: Schmidt, Hammer & Lassen
Konsulent: Silketryk og SHL (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Museums- og aktivitetsområde
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i indbudt konkurrence 1995. Nomineret til Mies van der Rohe Prisen 2005.

Referencer
Arkitektur DK 8-1997, side 456, og 7-2005, side 486. Børsen 7-9-95. Byggeri 4-2005. byggeplads.dk 2-2005. Arkitekten 10-2005, side 36. "
Fregatten Jyllands Besøgscenter, Ebeltoft
Fregatten Jyllands Besøgscenter, Ebeltoft
Fregatten Jyllands Besøgscenter, Ebeltoft
Fregatten Jyllands Besøgscenter, Ebeltoft
Fregatten Jyllands Besøgscenter, Ebeltoft
Fregatten Jyllands Besøgscenter, Ebeltoft
Fregatten Jyllands Besøgscenter, Ebeltoft
Fregatten Jyllands Besøgscenter, Ebeltoft

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE