Unipac, Unicef, UNDP, København (nedrevet)

Arkitekt:

Tegnestuen Vandkunsten ApS

En nærdemokratisk indretning og brug af simple, grove materialer indgik som hovedbestanddele i Unicefs europæiske hoveddistributionscentral Unipac, der blev opført i 1991 i forbindelse med en rationalisering af FN-organisationens aktiviteter i flere lande.
Den sociale integration mellem de forskellige ansatte, direktørerne, funktionærerne og lagerarbejderne m.fl., foregik i det nye administrations- og ekspeditionsafsnit om en indre gade og en bufferzone. Her var der forskellige grader af åbenhed mellem de enkelte funktioner som cellekontorer, møderum, kantine, pakkerum og mandskabsrum.
Selve lageret med alskens isenkramvarer til folk i nød blev indrettet i et ombygget pakhus bagved administrationsfløjen. Huset blev opført i to etaper i prisbillige materialer som galvaniserede pandeplader, sort pap, sort eternit, betonfliser og træuldbeton med udmærkede, præcise detaljer - karakteristisk for Vandkunstens formsprog i øvrigt.
Unipac blev nedrevet i 2010-11 for at give plads til en helt ny FN-by på Marmormolen. Den er projekteret af 3 x Nielsen - masterplanen for hele området er fastlagt af Steven Holl fra USA.
Opførelsesdata

Årstal: 1983 - 1991

Adresse

Marmormolen, Unicef Plads, Frihavnen
DK-2100 København Ø

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Udenrigsministeriet Afd. A.
Ingeniør: Erik K. Jørgensen A/S, FRI (konstruktioner/VVS) Lehnsbo-Christensen (el) ISC, International Steel Construction (ombygning af lager)
Landskabsarkitekt: Tegnestuen Vandkunsten ApS
Entreprenør: Rasmussen & Schiøtz A/S, Birkerød Larsen & Nielsen Entreprise
Konsulent: Viera Collaro og Torben Ebbesen (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Kontorer, værksteder og lager

Referencer
Arkitektur DK 5/6-1985, side 224 og 4/5-1994, side 198. Guide til Dansk Arkitektur II. Arkitektur Guide København, side 71. Byggeplads Danmark 1-1992. "
Unipac, Unicef, UNDP, København (nedrevet)
Unipac, Unicef, UNDP, København (nedrevet)
Unipac, Unicef, UNDP, København (nedrevet)
Unipac, Unicef, UNDP, København (nedrevet)
Unipac, Unicef, UNDP, København (nedrevet)
Unipac, Unicef, UNDP, København (nedrevet)

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE