Hinneruplund, Hinnerup

Arkitekt:

Cubo Arkitekter ApS, MAA

Ældrecentret har en klar hoveddisposition med en rygrad i form af en dobbelthøj gade, der som hovedfærdselsåre strækker sig gennem hele komplekset, og hvortil boligklynger, fællesarealer, administration og storkøkken er tilknyttet på hver side i større eller mindre grad.
Boligklyngerne rummer hver ni boliger, der er fælles om køkken, spise- og opholdsarealet, placeret centralt i et midterareal med ovenlys suppleret af sidelys fra store vinduer for enden af rummet. Alle boliger har direkte adgang til haveanlægget via egne terrasser.
Et terrænspring medfører, at de to nordligste boligklynger er i to etager. Den øverste etage er indrettet til demente, der har kontakt til fællesgaden via en balkon. Nederste etage er optaget af fællesfunktioner.
Bygningerne ligger som en skulptur flot i landskabet. Interiørerne er fint afstemte med neutrale, hvide farver i boligerne, mens der er et stimulerende modspil med klare, rene blå og røde farver i fællesarealerne. De oprindelige tre boligklynger mod syd er udvidet med yderligere to i årene frem til 2010.
Opførelsesdata

Årstal: 1998 - 1999
Bygningsændringer og ombygninger:
Udvidelser med flere boligklynger frem til 2010.

Adresse

Herredsvej 16-18
DK-8382 Hinnerup

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Hinnerup Kommune og Åbyhøj Boligforening
Ingeniør: Birch & Krogboe
Landskabsarkitekt: Preben Skaarup
Entreprenør: Fagentrerpiser
Konsulent: Finn Have og Søren Elgaard (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Ældrecenter
Særlige aspekter: Ældreboliger. Førstepræmieprojekt i indbudt konkurrence 1997

Referencer
Arkitektur DK 7-1999, side 418. "
Hinneruplund, Hinnerup
Hinneruplund, Hinnerup
Hinneruplund, Hinnerup
Hinneruplund, Hinnerup
Hinneruplund, Hinnerup

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE