Egedal Kirke, Nivå

Arkitekt:

Johan Fogh & Per Følner Arkitektfirma ApS

Bygningen er beliggende på et lille højdedrag ved Egedalsvej og projekteret på grundlag af et detaljeret program fra menighedsrådet, der bl.a. ønskede et traditionelt processionskirkerum. Kirken er udformet som et trefløjet anlæg omkring en indre gård med selve kirkerummet i sydfløjen, sognegårdsfaciliteterne i nordfløjen og klokketårnet mod vest. Herved er bygningen beslægtet med middelalderens klosteranlæg, som dog er fraveget med en bred terræntrappe ud til omverdenen i det nye anlægs fjerde side. Alle tagflader har fald mod den indre gård, som derved er anlæggets midtpunkt. Udadtil rejser bygningskroppene sig direkte af skovbunden med murflader af rødgule tegl ilagt bånd af hvide, glaserede blokke. Interiørerne er præget af traditionelt håndværk og lyse naturfarver.
Opførelsesdata

Årstal: 1989 - 1990

Adresse

Egedalsvej 3
DK-2990 Nivå

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Karlebo Menighedsråd
Ingeniør: E. Troelsgaard, København (konstriktioner, VVS) Birch & Krogboe (el, akustik)
Landskabsarkitekt: Nørgaard & Holscher, Frederiksberg
Entreprenør: Fagentrepriser
Konsulent: Bent Exner, sølvsmed Helle Vibeke Steffensen, keramiker (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kirke
Særlige aspekter: Teglprodukterne er udviklet specielt til denne opgave, herunder også de glaserede teglblokke i facaderne. Modtaget murværkspris 1990 fra Entreprenørforeningen.

Referencer
Arkitektur DK 3-1994, side 170, og 2-2004, side 212. Guide til Dansk Arkitektur II. Arkitektur Guide København, side 352. Plakat fra Dansk Arkitektur Center 1995. "
Egedal Kirke, Nivå
Egedal Kirke, Nivå
Egedal Kirke, Nivå
Egedal Kirke, Nivå
Egedal Kirke, Nivå
Egedal Kirke, Nivå
Egedal Kirke, Nivå
Egedal Kirke, Nivå
Egedal Kirke, Nivå
Egedal Kirke, Nivå
Egedal Kirke, Nivå

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE