Berendsens Vaskeri, Mundelstrup, Tilst

Arkitekt:

Boje Lundgaard + Lene Tranberg ApS, arkitekter MAA

Berendsen er et smukt og effektivt industrivaskeri med en helhedsløsning, der bygger på en optimal balance mellem en effektiv produktionsproces og et åbent arbejdsklima baseret på selvstyrende medarbejderteams. Det er markant placeret ved Viborgvej uden for Aarhus.
Bygningens udformning er en logisk spejling af produktionen, med indlevering af urent tøj langs østfacaden, proceslinier til vask, rensning og reparation i det centrale område og udleveringsramper placeret i indgangssiden mod vest, markeret med supergrafik på store skydeporte.
Bygningens hjerte er en produktionshal i to etagers højde, der strækker sig fra gavl til gavl. En indskudt etage rummer faciliteter til personale og ledelse, hvorved det er lykkedes at integrere produktion og administration på overbevisende måde. Hallen præges af en tagkonstruktion af hvidmalede stålbjælker, som spænder over hele rummet, der får dagslys fra rektangulære ovenlys. I øvrigt kan byggeriets spændende og varierede anvendelse af glas samt kombinationen af rustikke industrielle materialer og forfinede detaljer fremhæves. Bygningsfacaderne er udført af indfarvet beton og galvaniserede stålplader.
Udearealerne er som selve bygningen disponeret under stor hensyntagen til miljøforholdene. Overskudsjord er genindbygget på stedet som jordskulpturer, og spildevand renses for genanvendelse i landskabsanlægget.
Opførelsesdata

Årstal: 1998 - 1999

Adresse

True Møllevej 3, Tilst
DK-8381 Tilst

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Berendsen Textil Service A/S
Ingeniør: Crone & Koch A/S, FRI
Landskabsarkitekt: Torben Schønherr's Tegnestue
Entreprenør: NCC Rasmussen & Schiøtz Byg A/S

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Industri-vaskeri
Særlige aspekter: Præmieret af Århus Kommune 1999

Referencer
Arkitektur DK 03-2000, side 158. Byggeplads Danmark 2-1999. ada 7-1999. "
Berendsens Vaskeri, Mundelstrup, Tilst
Berendsens Vaskeri, Mundelstrup, Tilst
Berendsens Vaskeri, Mundelstrup, Tilst
Berendsens Vaskeri, Mundelstrup, Tilst

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE