Skjoldhøj Kirke

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Friis og Moltke A/S, arkitekter MAA

Kirkebygningen og de mange lokaler, der i dag hører til en kirke, kontorer, menighedssal, konfirmandlokaler og møderum, er samlet i en arkitektonisk helhed på en vestvendt bakketop, der i sit ligefremme udtryk giver mindelser om gamle danske kirker i landskabet.
Selve kirkerummet er enkelt dannet af et kobberdækket skråt tag, udspændt mellem to murede, hvide kerner. Våbenhuset ligger som en bred gade på tværs af bygningen og kan åbnes ind mod kirkerummet og benyttes som en udvidelse af dette.
Orgel og klokker er anbragt i tårnbygningen mellem våbenhuset og kirkerummet. I et tredje hvidmalet bygningsmassiv i en mindre højde på en anden side indgangsgaden er alle menighedslokaler samlet.
Opførelsesdata

Årstal: 1983 - 1984

Adresse

Jernaldervej 425
DK-8210 Århus N

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Brabrand Menighedsråd
Ingeniør: Birch & Krogboe
Landskabsarkitekt: Sven Hansen
Konsulent: Emil Gregersen (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kirke
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i konkurrence 1981. Fremhævet af Århus Kommune 1988.

Referencer
Arkitektur DK 2-1986, side 59. Poul Erik Skriver: Friis & Moltke. Arkitektens Forlag, 1997. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. "
Skjoldhøj Kirke
Skjoldhøj Kirke
Skjoldhøj Kirke
Skjoldhøj Kirke

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE