Vestindisk Pakhus, København

Arkitekt:

C. F. Harsdorff

Københavns Frihavn blev oprettet i 1767, hvilket bevirkede opførelsen af en række pakhuse langs Frederiksstaden. Det nordligst bevarede er Vestindisk pakhus, opført for Det vestindiske Handelsselskab 1778-81, der havde monopollignende beføjelser på ind- og udførsel af varer på de dansk-vestindiske øer.
Bygningen er et dobbeltpakhus af samme grundtype, som Harsdorff udviklede for området. Som det første her i landet har det bærende ydervægge i røde teglsten og en bærende, langsgående hovedskillevæg, gennembrudt af arkader, der deler huset i to gange tre fag. Det rummede fem fulde etager, en marsardetage og to loftetager, i hvis øverste etage der blev indrettet et elegant direktions- eller kongeværelse - i sær kontrast til pakhusets ellers grove indretning, konstruktivt opbygget af svært pommersk fyrretræstømmer, 14 x 14". Mod havnen var der tilføjet et tårn, og i bygningen er bevaret et fint hejseværk.
Pakhuset er opført som en simpel økonomibygning, der blev typedannende. Som det anføres i Danmarks Arkitektur, Arbejdets bygninger har hverken proportioner, de platte gavle eller mansardtagets brudte taglinje næppe opfyldt ophavsmandens idealer. Men eftertiden har netop i den store bygnings formmæssige sluttethed og knaphed set dens arkitektoniske kvaliteter.
Opførelsesdata

Årstal: 1778 - 1781
Bygningsændringer og ombygninger:
Rummer nu Gipsafstøbningen

Adresse

Toldbodgade 40
DK-1253 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Det vestindiske Kompagni

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Pakhus, nu museum (Gipsafstøbningen)

Referencer
Fr. Weilbach: Architekten C. F. Harsdorff, 1928, side 143. Jørgen Sestoft: Danmarks Arkitektur, Arbejdets bygninger. Gyldendal, 1979. Bygninger og Anlæg i Københavns Havn. Miljøministeriet, Planstyrelsen, 1988. Guide til Dansk Arkitektur I. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE