Knippelsbro, København

Arkitekt:

Kaj Gottlob

Knippelsbro hører med sine irgrønne kobberbeklædte brotårne og sine gennemførte maritime detaljer til blandt Københavns særlige monumenter i overgangen mellem byens centrum og Christianshavn.
Knippelsbro er siden 1618 den femte bro på dette sted. Den er udført som en 115 meter lang og 27 meter bred jernkonstruktion leveret af Burmeister & Wain og forsynet med to broklapper, der med en fri sejlbredde på 35 meter kan åbnes og lukkes for skibstrafikken. Broen er sammen med Langebro de eneste bilbroer, der som markante infrastrukturelle elementer forbinder Københavns indre by med Christianshavn og Amager.
Broen er opført i 1930'ernes funktionalistiske formsprog, der fik betydning for både transportsystemernes udbygning og for en lang række bygningstyper i Danmark. Den er smidigt tilpasset omgivelserne og griber behændigt fat i landfæstet med de to solide granittrapper på sjællandssiden.
Den er karakteriseret ved afrundede former i både brotårne, bropiller og broklappernes jernkonstruktioner. Hertil kommer maritime detaljer som tårnenes koøjer, der understreger broens funktion og placering.
Helt op til omkring 1980 var Knippelsbro ofte mere oppe end nede på grund af den store skibstrafik til industrihavnens funktioner. Broen var derfor en yndet undskyldning, hvis man kom for sent til arbejde eller møder på den ene eller anden side: Broen var oppe!
Opførelsesdata

Årstal: 1935 - 1937
Bygningsændringer og ombygninger:
Den første Knippelsbro blev bygget mellem Slotsholmen og Christianshavn på initiativ af Christian IV 1618-20. Navnet Knippelsbro opstod efer at Hans Knip havde været bropasser fra 1641. Den anden bro blev på kongelig initiativ opført i 1712. Broen fik en totalrenovering under ledelse af J. C. Krieger 1725-28. Den anden bro blev påny omfattende renoveret 1816. Den tredje Knippelsbro stod færdig i 1869. Den fjerde Knippelsbro blev bygget 1908. Den femte Knippelsbro som permanent løsning for den stigende bilisme opførtes af Kai Gottlob 1935-37. Denne blev istandsat 1990-92. Broen blev fredet i 2007.

Adresse

Knippelsbro
DK-1409 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Københavns kommune

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Klapbro

Referencer
Knud Millech og Kay Fisker: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950, Østifternes Kreditforening, 1951. Jørgen Sestoft: Danmarks Arkitektur. Arbejdets bygninger. Gyldendal. 1979. Erik Eriksen: Værftet bag de 1000 skibe. Burmeister & Wain 1843-1993. Arkitektur DK 2-2004, side 143. Anne-Louise Sommer: Den Danske Arkitektur. Gyldendal, 2009. Gengivet på 200 kr.-sedlen 2010. "
Knippelsbro, København
Knippelsbro, København
Knippelsbro, København
Knippelsbro, København
Knippelsbro, København
Knippelsbro, København
Knippelsbro, København
Knippelsbro, København
Knippelsbro, København
Knippelsbro, København
Knippelsbro, København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE