Amalienborg Slot og Slotsplads (Moltkes, Levetzaus, Brockdorffs og Schacks Palæer), København

Arkitekt:

Nicolai Eigtved

Amalienborg hører til blandt den fineste europæiske rokoko-arkitektur. Det er blevet til på initiativ af enevældskongen Frederik den Femte og tænkt som det storslåede, samlende midtpunkt for Frederiksstaden, som kongen grundlagde 1749 på de arealer, Christian den Fjerde inddrog til byen 100 år tidligere.
Nicolai Eigtved tegnede en byplan med en ottekantet plads, hvor kvarterets to hovedakser, Frederiksgade og Amaliegade mødes. For enden af Frederiksgade skulle der opføres en stor kirke. Det nåede Eigtved dog ikke - men på et senere tidspunkt opførtes Marmorkirken som et storslået klimaks for gadeaksen.
For husenes vedkommende indførte Eigtved bestemte regler, bl.a. at vinduer og gesimser skulle flugte. Huse, der blev tegnet at andre arkitekter, skulle godkendes af Eigtved. De fire grunde omkring den centrale plads blev givet til fire betroede adelsfolk, der forpligtede sig til at opføre hvert sit palæ i samme ydre fremtoning. Palæerne består af en blokagtig, rektangulær hovedbygning samt hjørnepavilloner og portfløje på hver side. Facaderne har en kraftig midtrisalit med høje vinduer og en søjlebåren, fremspringende hovedgesims samt svagere betonede siderisalitter. Facaderne afspejler også funktionerne bag ved palæerne og kvarterets huse i øvrigt: Over en høj kælder er der indrettet bolig eller kontorer i stueetagen. Herover ligger en højloftet, repræsentativ festsalsetage og øverst en ret lav etage til tjenerskabet. Hver etage har således fået sin særlige højde i relation til bygningernes udnyttelse.
De fire Amalienborg-palæer har en livlig facadeudsmykning med lisener, blændinger, rocailler og trofæer, inspireret af samtidens palæfacader i Dresden og Berlin. De udstråler en naturlig elegance og en reserveret fornemhed, der definerer slotspladsen som et præcist, luftigt og eksklusivt byrum med centrum i Salys overlegne rytterstatue af Frederik den Femte fra 1768.
Efter Christiansborgs brand 1794 købte kongefamilien de fire palæer og lod Harsdorff nyindrette Moltkes og Schacks palæer samt overbygge Amaliegade med den klassicistiske kolonnade. Siden da har palæerne skiftevis fungeret som kongelig residens og slotspladsen som et nationalt samlingssted. Dele af Eigtveds pragtinteriører er bevaret sammen med indretninger fra senere perioder. Endvidere er Christian den Syvendes, Christian den Ottendes Palæ og Frederik den Syvendes Palæ restaureret gennem de seneste 30 år.

Frederiksstaden, København
Amalienborg, Christian den Ottendes Palæ (Levetzaus Palæ), København
Amalienborg, Frederik den Ottendes Palæ (Brockdorffs Palæ), København
Amalienborg, Christian den Syvendes Palæ (Moltkes Palæ), København
Amalienborg, Christian den Niendes Palæ (Schacks Palæ), København
Amalienborgs kolonnade, København
Sophie Amalienborg, København (nedbrændt)
Amalienborg, København (projekt)

Opførelsesdata

Årstal: 1750 - 1754

Adresse

Amalienborg
DK-1257 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Adelsfamilierne Moltke, Løvenskjold (senere Schack), Levetzau og Brockdorff
Konsulent: Jacques-Francois-Joseph Saly (rytterstatue) og Johann Christoph Petzold (facadeudsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Palæer. Kongelige residenser og repræsentationslokaler

Referencer
Gengivet på frimærker 1937, 1955 og 1994. Architektens Månedshæfte 1927, side 159-74 om Eigtved. Steen Eiler Rasmussen: Byer og Bygninger. Fremad 1949. Genoptryk 1985. Gengivet på frimærke 1955. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 1, Politiken, 1968. Steen Eiler Rasmussens København. Gads Forlag 1974. Tobias Faber: Dansk Arkitektur. Arkitektens Forlag 1977. Robert Broby-Johansen: Det Gamle København, side 161. Thanning og Appel 1978. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - byens plan. Gyldendal 1979. Lisbet Balslev Jørgensen, Hakon Lund og Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Danmarks Arkitektur. Magtens bolig. Gyldendal 1980. Vejviser til arkitekturens København. Krak og Københavns Turistforening 1982. Dansk Kunstnerleksikon, Andet Bind. Munksgaard - Rosinante 1994. Om Eigtved side 208-10. Guide til Dansk Arkitektur I, side 124. Arkitektur Guide København, side 162. Christian VII's Palæ. Slots- og Ejendomsstyrelsen 1996. Arkitektur DK 4-1997, side 224, 1-2004, side 4, og 3-2011, side 34. Hanne Raabyemagle: Christian VII's Palæ - Amalienborg. Chr. Ejlers' Forlag 1999. København København - en by på frimærker. Post & Tele Museum. 2004. Arkitekten 2 og 4-2005 og 08-2007. Jørgen Hegner Christiansen og Kim Dirckinck-Holmfeld: En Arkitekturkanon, Arkitektens Forlag, 2005. Tobias Havmand, Jens Astrup og Jan Jæger (red.): Berlingske Tidendes Kulturkanon, Berlingske Tidende. Politiken 23-02-2010. Mads Falbe-Hansen, Carsten Kjær Sørensen, Dorte Bülow, Poul Schülein og Jens Bertelsen: Frederik VIII's Palæ. Restaurering. Ombygning. Kunstmerisk udsmykning. Forlaget Aristo, 2010. "
Amalienborg Slot og Slotsplads (Moltkes, Levetzaus, Brockdorffs og Schacks Palæer), København
Amalienborg Slot og Slotsplads (Moltkes, Levetzaus, Brockdorffs og Schacks Palæer), København
Amalienborg Slot og Slotsplads (Moltkes, Levetzaus, Brockdorffs og Schacks Palæer), København
Amalienborg Slot og Slotsplads (Moltkes, Levetzaus, Brockdorffs og Schacks Palæer), København
Amalienborg Slot og Slotsplads (Moltkes, Levetzaus, Brockdorffs og Schacks Palæer), København
Amalienborg Slot og Slotsplads (Moltkes, Levetzaus, Brockdorffs og Schacks Palæer), København
Amalienborg Slot og Slotsplads (Moltkes, Levetzaus, Brockdorffs og Schacks Palæer), København
Amalienborg Slot og Slotsplads (Moltkes, Levetzaus, Brockdorffs og Schacks Palæer), København
Amalienborg Slot og Slotsplads (Moltkes, Levetzaus, Brockdorffs og Schacks Palæer), København
Amalienborg Slot og Slotsplads (Moltkes, Levetzaus, Brockdorffs og Schacks Palæer), København
Amalienborg Slot og Slotsplads (Moltkes, Levetzaus, Brockdorffs og Schacks Palæer), København
Amalienborg Slot og Slotsplads (Moltkes, Levetzaus, Brockdorffs og Schacks Palæer), København
Amalienborg Slot og Slotsplads (Moltkes, Levetzaus, Brockdorffs og Schacks Palæer), København
Amalienborg Slot og Slotsplads (Moltkes, Levetzaus, Brockdorffs og Schacks Palæer), København
Amalienborg Slot og Slotsplads (Moltkes, Levetzaus, Brockdorffs og Schacks Palæer), København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE