Århus Universitet, Auditoriehuset

Arkitekt:

Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue, arkitekter MAA

Med den nye auditoriebygning har Århus Universitet fået en tidssvarende standard til dets mange brugere, der har behov for forsamlingslokaler. Husets udtryk ligger på linje med de øvrige universitetsbygninger. Det er landskabeligt placeret ved Universitetsparkens kløft på sydsiden af søen, hvor der er gode adgangsforhold fra Vennelyst Boulevard.
Bygningen har en H-formet planløsning med to store parallelle bygningskroppe og en lavere mellembygning, som favner to centrale adgangspladser i gule klinker. En tunnel under mellembygningen forbinder de to pladser. En stor foyer i fire etager binder huset sammen med et stort auditorium og fire mindre auditorier. Udformningen af auditorierne er sket ved bl.a. at arbejde med forskellige dagslysindtag, detaljering og farveholdninger mv.
Det store trappeparti, der forbinder nederste foyer med de øvrige etager, understreges af det svagt buede loft, der er affødt af det store auditoriums amfiteatralske opbygning.
Samspillet mellem kunst og arkitektur er et væsentligt element i universitetsparken. Per Kirkeby har her udført et stort værk på undersiden af det store auditorium, der udgør loftet i en del af foyeren, og på forpladsen har Thorbjørn Lausten udført en skulptur, der samler rummet og peger mod Nordstjernen.
Opførelsesdata

Årstal: 1999 - 2001

Adresse

Vennelyst Boulevard 8, Bartholins Allé, bygning 250
DK-8000 Århus C

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Undervisningsministeriet
Ingeniør: Rambøll (konstruktioner, installationer og akustik)
Landskabsarkitekt: Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue
Konsulent: Per Kirkeby og Thorbjørn Lausten (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Universitet
Særlige aspekter: Fremhævet af Århus Kommune 2001

Referencer
Arkitektur DK 5-2001, side 288, og 3-2013, side 76. Tegl 3-2001. Arkitektur Guide Jylland, side 199. "
Århus Universitet, Auditoriehuset
Århus Universitet, Auditoriehuset
Århus Universitet, Auditoriehuset
Århus Universitet, Auditoriehuset
Århus Universitet, Auditoriehuset
Århus Universitet, Auditoriehuset
Århus Universitet, Auditoriehuset
Århus Universitet, Auditoriehuset
Århus Universitet, Auditoriehuset
Århus Universitet, Auditoriehuset
Århus Universitet, Auditoriehuset

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE