Børsen, København

Arkitekt:

Lorenz van Steenwinckel, Hans van Steenwinckel den Yngre og H. C. Stilling

Børsbygningen er opført på en dæmning ud for den samtidige Knippelsbro på et tidspunkt, da Christian den Fjerde begunstigede handelslivet og den nederlandske renæssance. Bygningen havde kanaler på begge sider, så skibene kunne losse varerne direkte ind i huset. Det blev indrettet med en varebørs med butikker og kontorer i overetagen, der kun er tilgængelig fra gavlen, samt pakhusfunktioner i underetagen. Men allerede fem år efter opførelsen påbegyndtes den første ombygning, da kongen ønskede spir og facadekviste mod kanalen. Østgavlen blev dog først færdig omkring 1640.
I 1857 blev der foretaget endnu en omfattende ændring af indretningen, bl.a. med den store børssal, da bygningen med H. C. Stilling som arkitekt blev omdannet til børs. I 1880-83 blev kvistene mod Slotsholmsgade påbygget og de oprindelige gule, rødflammede facadesten skalmuret med tynde, mørkerøde teglfliser. Endelig blev de forvitrede sandstensornamenter fornyet 1902-06.
Der er således ikke meget tilbage af Christian den Fjerdes bygning, men den er stadigvæk et helstøbt værk og indtager en populær plads i rækken af gode bygninger fra denne periode.
I 1980'erne ophørte børsfunktionen, dvs. handelen med værdipapirer, og Grosserer Societetets brancheforeninger flyttede ind i bygningen.
Opførelsesdata

Årstal: 1619 - 1624
Bygningsændringer og ombygninger:
Opført af Christian IV 1619-24. Kviste og spir på kanalfacaden tilføjes 1623-25. Østgavlen færdiggøres omkring 1640. Restaurering af Nicolai Eigtved 1745. Dragespiret nedtages 1772 og et nyt opsættes på foranledning af Harsdorff ved nye restaureringsarbejder 1775-77. Underkastes fredningsbestemmelser 1856. Ombygning til moderne børs med den store børssal af H. C. Stilling 1857. Kviste tilføjes mod Slotsholmsgade i 1880-83. Facadernes sandsten fornyes 1902-06.

Adresse

Slotsholmsgade og Børsgade
DK-1217 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Christian IV
Konsulent: Ludvig Heidritter (modeller til dragespir) og J. C. Petzold (de oprindelige statuer Merkur og Neptun på børsrampen 1745)

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Først børs, siden kontorer

Referencer
Arkitekten M 1923, side 13 (Børsrampen). Gengivet på fimærker 1955 og 1967. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad, Bind 1. Politikens Forlag, 1968. Steen Eiler Rasmussens København. Gads Forlag 1974. Tobias Faber: Dansk Arkitektur. Arkitektens Forlag 1963. Robert Broby-Johansen: Det Gamle København, side 91. Thanning og Appel 1978. Danmarks Arkitektur. Arbejdets bygninger. Jørgen Sestoft. Gyldendal 1979. Guide til Dansk Arkitektur I, side 84. Arkitektens Forlag 1995. Arkitektur Guide København, side 138. Arkitektens Forlag 1996. København København - en by på frimærker. Post & Tele Museum. 2004. Anne-Louise Sommer: Den Danske Arkitektur. Gyldendal, 2009. "
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København
Børsen, København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE