Græse Bakkeby Skole, Frederikssund

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Friis og Moltke A/S, arkitekter MAA

Skolen er kendetegnet ved et enkelt og præcist forhold mellem landskab og bygningskompleks, der respekterer stedets landskabelige storhed og dermed fuldt ud lever op til den eksklusive beliggenhed.
I den endelige udbygning består anlægget af tre ”firlængede gårde”, der hver især fremstår som skulpturelle, murede elementer. Opadtil afsluttes disse elementer af skrå tage, der med en stigning fra én etage mod vest til to etager mod øst understreger de naturlige terrænforhold. Skolens rumforløb spiller bevidst på forholdet mellem ude og inde. I kontrast til landskabets store og enkle skala rummer hver af de tre enheder en indre beskyttet gård, der fungerer som opholds- og undervisningsareal, formgivet med stor variation og mange anvendelsesmuligheder.
De forskellige rum og rumforbindelser er præget af stor variation og kombinerer på en overbevisende måde arkitektonisk præcision og oplevelsesrigdsom. Husene rummer desuden en betydelig fleksibilitet både på kort og lang sigt. Den konstruktive opbygning tillader, at hovedparten af de indvendige vægge på sigt vil kunne fjernes eller flyttes, og en lang række indbyggede kombinationsmuligheder muliggør nye konstellationer fra time til time eller fra uge til uge.
Især hjemmeklasseafsnittene rummer i denne henseende en høj grad af fleksibilitet, som formentlig kan understøtte både nuværende og fremtidige pædagogiske principper for undervisning og læring.
Opførelsesdata

Årstal: 2001 - 2007
Bygningsændringer og ombygninger:
Første etage 2002-03. Opføres i tre etaper

Adresse

Højvang 8-10, Græse Bakkeby
DK-3600 Frederikssund

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Frederikssund Kommune
Ingeniør: Moe & Brødsgaard A/S, FRI
Landskabsarkitekt: Torben Schønherr
Entreprenør: Enemærke & Petersen A/S

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Folkeskole
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i konkurrence 2001

Referencer
Arkitektur DK 03-2007, side 158. Arkitekten 27-2001. Global Danish Architecture 1. I al Enkelhed. ark.byg 10-2004. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE