Roskilde Universitets-bibliotek, RUC, Trekroner

Arkitekt:

Henning Larsens Tegnestue A/S, arkitekter MAA

Et af de mest markante huse ved udbygningen af Roskilde Universitets Center er biblioteket, der er placeret i områdets sydvestlige hjørne.
Det består af en lukket længebygning med udlånssalen i midten som en stor udbygning mod nord. Længen er opført med bærende betonfacader beklædt med gule mursten, mens udlånsbygningens flade tag bæres af kraftige stabiliserede betonrammer. Facaderne på tre af siderne er udfyldt med glas, mens loftet består af nedhængte aluminiumriste under isoleringen. I koblingen mellem længerne og udlånssalen er der ovenlys.
Salen er uhyre nøgternt indrettet med specialtegnede reoler med indbygget belysning og betjeningsskranker samt en lang trappe til samlingerne på første sal. Længerne på hver side af salen rummer administrationskontorer, undervisnings- og opholdsrum, læsestue og biograf m.v. Magasinerne er henvist til kælderen.
På bibliotekets forplads er der opstillet fem forskellige figurer, og mellem biblioteket og universitetets øvrige bygninger er der anlagt en have med pile- og ahorntræer om en sø med henblik på at forstærke områdets karakter af campus.
Opførelsesdata

Årstal: 2000 - 2001

Adresse

Universitetsvej 1, Trekroner
DK-4000 Roskilde

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Undervisningsministeriets Byggedirektorat
Ingeniør: Carl Bro A/S
Landskabsarkitekt: Torben Schønherr
Entreprenør: Fagentrepriser
Konsulent: Bent Ellegaard, HLT (byggeledelse) Nana Keiding, HLT (skiltning) Hans Christensen (reoler) Anita Jørgensen (kunstnerisk udsmykning) Kerstin Bergendal (kunstnerisk konsulent)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Bibliotek
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i konkurrence 1996

Referencer
Arkitektur DK 6-1996, side 398, og 7-2001, side 458. Byggeri 8-2001. Byggeplads Danmark 3-1999 og 4-2001. Politiken 18-7-02. Landskab 5-2003. Arkitektur Guide Øerne, Arkitektens Forlag, 2006, side 92. "
Roskilde Universitets-bibliotek, RUC, Trekroner
Roskilde Universitets-bibliotek, RUC, Trekroner
Roskilde Universitets-bibliotek, RUC, Trekroner
Roskilde Universitets-bibliotek, RUC, Trekroner
Roskilde Universitets-bibliotek, RUC, Trekroner
Roskilde Universitets-bibliotek, RUC, Trekroner
Roskilde Universitets-bibliotek, RUC, Trekroner
Roskilde Universitets-bibliotek, RUC, Trekroner
Roskilde Universitets-bibliotek, RUC, Trekroner
Roskilde Universitets-bibliotek, RUC, Trekroner
Roskilde Universitets-bibliotek, RUC, Trekroner

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE