Statsfængslet Østjylland, Horsens

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Friis og Moltke A/S, arkitekter MAA

Statsfængslet Østjylland er på mange måder et overbevisende anlæg, der erstatter det gamle Horsens Tugthus. Det er disponeret med en perimetermur, hvis bugtede forløb giver det samlede anlæg en landskabelig lethed og nedtoner det monumentale præg, som fængsler eller repræsenterer. Den opdelte landsbystruktur indføjer sig smukt i det bakkede landskab, og bygningsstrukturen tilpasser sig skalaen i de omgivende landbrugsejendomme. Anlægget kan på et senere tidspunkt udvides. Opdelingen i mindre og overskuelige enheder, ”små fængsler i fængslet” medfører, at indsatte og personale får et overskueligt, hensigtsmæssigt og letopfatteligt samfund, hvor de enkelte sektioners forskellige forankringer til landskabet skaber særpræg og giver karakter og identitet til de enkelte enheder. Disponeringen sikrer en optimal overvågning af de enkelte boenheder og faciliteter på flere niveauer. Anlægget skaber en god balance mellem beskyttelsen af samfundet mod kriminelle på den ene side og hensynet til mennesket bag kriminaliteten på den anden side. Det er robust og modsvarer den ønskede stemning i et stort, moderne fængsel.
Opførelsesdata

Årstal: 2004 - 2006

Adresse

Frodesdalsvej 3, Enner Mark, Nim
DK-8700 Horsens

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Anlægsenheden
Ingeniør: Cowi A/S Kampsax A/S Norconsult A/S
Landskabsarkitekt: Peter Sørensens Tegnestue A/S og Esbjerg By & Landskab ApS
Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S
Konsulent: Alex Poulsen Arkitektkontor og Palle Christensen A/S (bygherrerådgivning), Christian Lemmertz, Hanne Varming, Øjvind Nygård, Kirsten Ortwed og Peter Hentze (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Fængsel
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i indbudt konkurrence 2001

Referencer
Arkitektur DK 1-2008, side 56. Byggeri 3-2002, 8-2004, 6-2006 og 8-2006. ark.byg 10-2004. Licitationen 13-06-2005. Petersen Tegl 17-2006. byggeplads.dk 3-2006. Anne-Louise Sommer: Den Danske Arkitektur. Gyldendal, 2009. "
Links

#http://www.friis-moltke.dk#

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE