København, Amaliegade 37-41

Arkitekt:

C. F. Harsdorff

C. F. Harsdorff viste sor interesse for at komme til at opføre huse på flere af de ubebyggede grunde i Frederiksstaden. Men han overholdt ikke de idealer for det nye kvarter, som var udstukket af Nicolai Eigtved. I et projekt ved Toldboden foreslog han en sammenhængende facade af paladskarakter med fremspringende partier og flade tage, der skulle dække over otte selvstændige huse. Projektet blev imidlertid afvist af bygningsdirektionen.
I stedet kom han til at opføre fire almindelige borgerhuse i Amaliegade 37-41, hvor de klassicistiske facaders eneste udsmykning var enkle port- og dørindfatninger i sandsten. På grund af dårlige byggekonjunkturer måtte Harsdorff sælge ejendommene, der blev afsluttet af Andreas Hollander.
For- og sidehuset til nr. 37 er bygget i 1782 i tre etager samt en mansardetage. Det havde oprindelig fire elegante fag. men blev i 1921 tilføjet et tilbagetrukket portfag.
Nr. 41 er opført 1782-83. Huset er som nr. 37 i tre etager med mansard. Det er opdelt i to halvdele med seks fag i hver.
Nr. 39 fik en mere ublid medfart. Det blev bombet 1944 under Anden Verdenskrig og erstattet af en femetagers kontorbygning i ti fag, opført af Bo Cock-Clausen 1946-49. Husets øverste etage er trukket tilbage, og det er med stor omhu tilpasset det fine gadebillede.
Opførelsesdata

Årstal: 1780 - 1788
Bygningsændringer og ombygninger:
Alle huse tegnet og påbegyndt af C. F. Harsdorff 1780. Købt af Andreas Hallander, der afsluttede husrækken 1788. Nr. 37 er oprindelig bygget i fire fag, men et nyt tilbagetrukket portfag blev tilføjet i 1921. Restaureret 1969-70. Dobbeltgaarden i nr. 39 blev totalt ødelagt af brandbomber under den tyske besættelse i 1944. Det blev erstattet af en nybygning af Bo Cock-Clausen 1946-49.

Adresse

Amaliegade 37-41
DK-1256 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Andreas Hallander

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Byhuse

Referencer
Arkitekten M 1950, side 143. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad, bind 1. Politikens Forlag, 1968. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - Byens plan. Gyldendal, 1979. "
København, Amaliegade 37-41
København, Amaliegade 37-41
København, Amaliegade 37-41
København, Amaliegade 37-41

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE