Århus Radio- og TV-hus, Danmarks Radio

Arkitekt:

Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue, arkitekter MAA

Radio- og TV-huset i Århus er et robust betonbyggeri, opført i to etaper med en usædvanlig høj arkitektonisk finish. Herudover er bygningerne klart disponeret efter funktionelle hensyn i samspil med vellykkede havekunstneriske udeområder.
Anlægget er inddelt i fire nord-sydgående bånd til radiostudier, kontorer, TV-arbejdsområde og værksteder m.v. På tværs heraf løber en gade med hovedindgang mod vest, reception, radiofoyer og bibliotek. Herudover er der andre gangforløb, små pladsdannelser og gårdhaver med forskellig belægning og beplantning for at variere miljøet.
Radiostudierne er udformet som lukkede bokse efter akustiske og tekniske krav, mens kontorer og servicearealer mere har karakter af almindeligt erhvervsbyggeri. Helheden med betonstøbt inventar, gulve af brosten eller skifer og ventilationsrør i kraftige farver er dog ganske overbevisende.
Denne behandling går igen i udeområderne, hvor brostensbeklædte volde og trappeanlæg indrammer bygningerne på inspirerende måde.
Opførelsesdata

Årstal: 1971 - 1981
Bygningsændringer og ombygninger:
Første etape: 1971-73. Anden etape: 1977-81. Løbende ombygninger og opdateringer af indretning indtil nu.

Adresse

Olof Palmes Allé 10-12
DK-8200 Århus N

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Danmarks Radio
Ingeniør: Rambøll & Hannemann A/S, FRI (konstruktioner) H. Wied & Søn, FRI (installationer)
Landskabsarkitekt: Sven Hansen
Entreprenør: O. Schrøder A/S
Konsulent: Jan Groth (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Radiohus og haveanlæg

Referencer
Arkitektur DK 2-1975, side 41 og 7-1981, side 253. Landskab 1981, side 121. Guide til Dansk Arkitektur II. Arkitektur Guide Jylland, side 212. Nils-Ole Lund: Bygmesteren C. F. Møller, Århus, 1998. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. Annemarie Lund: Guide til Dansk Havekunst, 2002. Annemarie Lund: Danmarks Havekunst III, Arkitektens Forlag, 2002. Arkitekten 10-2005, side 14. "
Århus Radio- og TV-hus, Danmarks Radio
Århus Radio- og TV-hus, Danmarks Radio
Århus Radio- og TV-hus, Danmarks Radio
Århus Radio- og TV-hus, Danmarks Radio
Århus Radio- og TV-hus, Danmarks Radio
Århus Radio- og TV-hus, Danmarks Radio
Århus Radio- og TV-hus, Danmarks Radio

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE