Århus Kapelkrematorium

Arkitekt:

Henning Larsens Tegnestue A/S, arkitekter MAA

Kapelkrematoriet i Århus er et af den unge Henning Larsens betydeligste værker fra 1960'erne. Det er respektfuldt beliggende syd for det dominerende, gamle kapel fra 1927 på Vestre Kirkegård, hvor det både er tilbagetrukket og lavere placeret end det gamle. Ydermere har bygningen en enkel og upretentiøs facade af lys glatstøbt beton, kun dekoreret af forskallings-hullerne.
Men den kvadratiske kapelsal rejser sig dramatisk over bygningen med sit v-formede tag, der indvendigt fremstår som et nedadhængende, træbeklædt loft med en kraftig betondrager i midten. Fra smalle spalter på begge sider af drageren og langs sidevæggene øverst oppe strømmer et mildt dagslys ned i rummet med dets katafalk og 40 specialtegnede stole. Udover den højtidelige sal er kapelkrematoriet disponeret med rum til modtagelse, kisteopbevaring og pyntning samt krematorieovne og kontorer, der er placeret funktionelt i forhold til hinanden - og uden unødige gangarealer.
Såvel kapelsal som andre rum har vægge med samme lyse overflade som de udvendige facader - i salen er den nederste del af sidevæggene dog beklædt med tombak. Alle gulve er belagt med karakterfulde, rødbrune klinker. Både materialeholdning og detaljering er arkitektonisk eksklusivt og vellykket.
Mellem det ny og gamle kapel er der imidlertid i 1995 placeret en ny ankomstbygning, der desværre i nogen grad svækker det oprindelige sublime og rene bygningsudtryk. Endvidere medførte nye tekniske krav til ovnene i 2011 en udvidelse af anlægget, der mod vest diskret er tilføjet en selvstændig nybygning. Begge tilføjelser er projekteret af Henning Larsens Tegnestue.
Opførelsesdata

Årstal: 1967 - 1969
Bygningsændringer og ombygninger:
Oprindeligt kapel af Frederik Draiby 1927. Nyt kapelkrematorium af Henning Larsen 1969. Tilbygning af Henning Larsens Tegnestue 2011.

Adresse

Vestre Kirkegård, Viborgvej 47 A
DK-8210 Århus V

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Århus kommune
Ingeniør: Steensen & Varming

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Krematorium

Referencer
Arkitektur DK 5-1972, side 218. Leif Johannesen og Johan Richter: Arkitektur i Aarhus 1920-70, 1970, side 82. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3. Politikens Forlag, 1971. Architecture and Urbanism (a+u) 6-1974, side 53. Hugo Johannsen og Claus M. Smidt: Danmarks Arkitektur, Kirkens huse, Gyldendal 1981. Guide til Dansk Arkitektur II. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. Arkitektur Guide Jylland, side 212. Nils-Ole Lund: Arkitekt Henning Larsen, Gyldendal, 1996. Henrik Sten Møller: Legen og Lyset. En frise over Henning Larsen som menneske og arkitekt. Politiken, 2000. "
Århus Kapelkrematorium
Århus Kapelkrematorium
Århus Kapelkrematorium
Århus Kapelkrematorium
Århus Kapelkrematorium
Århus Kapelkrematorium
Århus Kapelkrematorium
Århus Kapelkrematorium
Århus Kapelkrematorium

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE