Ishøj-Planen, Vejleåparken, Ishøj

Arkitekt:

KBI's Arkitektafdeling, arkitekter MAA

Ishøj-Planen, nu Vejleåparken, er en kontroversiel bebyggelse. To gange opnåede den international hæder grundet god kvalitet og høj boligstandard. Men samtidig blev den synonym for de de problemer, der ramte almennyttige bebyggelser i 1970'erne. Den havde udlejningsvanskeligheder, blev betegnet som monoton og fik senere sociale og indvandrerrelaterede problemer. Netop på grund af disse modstridende opfattelser er bebyggelsen værd at beskæftige sig med. Den er en af de nye bydele, der er skabt langs Køge Bugt efter en avanceret byplanstrategi. Begyggelsen er stor, dikteret af datidens opfattelse af, at store enheder var økonomisk bedst at gennemføre. Forudsætninger, der senere er skudt i grus. Bebyggelsen består af 53 boligblokke placeret langs gågader med parkering udenom. Karreerne danner store, beplantede gårdhaver, hvori børneinstitutioner og lokalcenter er placeret i pavilloner. I den sydligste ligger endvidere Strandgårdsskolen som et frodigt bygningsmiljø. Lejlighederne er rummelige og veludstyrede - og der er anvendt den bedste teknologi, man rådede over i 1970'erne. Og for at mildne miljøet er der anvendt facadeelementer i forskellige indfarvninger og tekstur. Alligevel står bebyggelsen trods omfattende kvarterløft-forbedringer for eftertiden som en fiasko på grund af den alt for store og uniforme størrelse.
Opførelsesdata

Årstal: 1970 - 1974
Bygningsændringer og ombygninger:
Kvarterløft-forbedringer og social helhedsplan 2003-08

Adresse

Ågården, Østergården, Ishøj Boulevard/Ishøj Søvej
DK-2635 Ishøj

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Arbejdernes Andels Boligforening, AAB og Dansk Boligselskab af 1945 A/S
Ingeniør: KBI's Ingeniørafdeling
Landskabsarkitekt: KBI og Ole Nørgårds Tegnestue

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Etageboliger
Særlige aspekter: Europrefab's The Golden Trophy 1974 og førstepris i Bayer AG's internationale konkurrence om anvendelse af farvet beton i etagebyggeri.

Referencer
Arkitekten 19-1968. Arkitektur DK 1-1976, side 12, og 2-2013, side 72. "
Links

http://www.vejleaaparken.dk/

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE