Ikast-Brande Gymnasium og HF-kursus

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Friis og Moltke A/S, arkitekter MAA

Gymnasiet er udformet i pagt med de principper, der var fremherskende i 1970'erne - det vil sige, at fagklasseopdelingen er anvendt som pædagogisk rettesnor, og at fællesarealerne er det bærende element i de fysiske rammer, hvor kraftfuld beton, brunrøde tegl og corten-stål er dominerende materialer. Skolen består af tre sammenbyggede to-etagers undervisningsfløje omkring en grønnegård, hvis fjerde væg dannes af en fritliggende sportshal med åbninger ud mod omgivelserne på hver side. De indendørs fællesarealer er dannet ved at overdække en del af gårdarealet med to store tagflader, der øverst hviler af på to af undervisningslængerne og nederst på lave betonsøjler. Centralrummet er særligt varieret udformet med forskellige niveauer, fremskudte balkoner, støttemure og trappeløb, der giver mulighed for uformelt, socialt samvær og alternativ undervisning. Her findes opholds- og studiepladser, bibliotek, boggarderober og kantine med køkken. Arealerne kan også anvendes til større møder og fester. Længerne er udfyldt med lokaler til skolens administration samt fagklasselokaler til sprog, matematik, historie og naturfag m.v. Mellem klasserummene er der dog indskudt et antal hjælperum, der fleksibelt kan anvendes til gruppearbejde, forsøgsopstillinger eller depoter.
Opførelsesdata

Årstal: 1974 - 1975

Adresse

Bøgildvej 2
DK-7430 Ikast

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Ringkøbing Amt
Ingeniør: Abrahamsen & Nielsen
Landskabsarkitekt: Sven Hansen

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Gymnasium

Referencer
Arkitektur DK 7-1976, side 241. Guide til Dansk Arkitektur II. Arkitektur Guide Jylland, side 116. "
Links

#http://www.ikast-gym.dk/#

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE