Ravnsbjergkirken, Viby

Arkitekt:

Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue, arkitekter MAA

Kirken er placeret ved et lille torv i et boligområde med ordinære etagehusblokke, hvor den i kraft af sin tyngde og sine dramatiske former hævder sig over omgivelserne. Kirkebygningen er skulpturelt opført i røde mursten, hvis middelalderlige massivitet er fremhævet ved det runde vindues dybe lysning og ved de dybe slidser omkring klokketårnet, der er fritstående, men i øvrigt indføjet i den stramme form.
Det robuste udtryk går igen i kirken indre, hvor tagværk og bærende konstruktioner er udført af sammenboltet, pommersk fyr i usædvanlig kraftigt dimensioner. Om et rumskabende element, der rummer garderoben, ligger våbenhus, kirkesal, alter og mødesal, der kan udvides med de øvrige lokaler ved at trække glasvæggen til side. Fra det runde vindue vælder dagslyset ind i rummet, der dog på andre tidspunkter virker dunkelt. Interiøret er ligeledes udført og bearbejdet i solidt tømmer og sten af kunstneren Erik Heide, der også har bidraget med torvets skulpturer.
Til kirken hører et menighedshus med ligkapel, depotrum og konfirmandstuer. Huset er udvidet til det dobbelte i 1992.
Opførelsesdata

Årstal: 1975 - 1976
Bygningsændringer og ombygninger:
Udvidelse af konfirmandbygningen 1992

Adresse

Grøfthøjparken 1
DK-8260 Viby J.

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Viby Sogns Menighedsråd
Ingeniør: Børge Werner A/S
Landskabsarkitekt: J. Arevad Jacobsen, MDL
Konsulent: Erik Heide (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kirke

Referencer
Arkitektur DK 3-1977, side 89. Hugo Johannsen og Claus M. Smidt: Danmarks Arkitektur. Kirkens huse, Gyldendal, 1981. Mads Møller: Romantik og Snusfornuft, side 23, 1993. Guide til Dansk Arkitektur II. Nils-Ole Lund: Bygmesteren C. F. Møller. Aarhus Universitetsforlag, 1998. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. Poul Pedersen: Fotografens Århus, 2001. Arkitektur Guide Jylland, side 219. C. F. Møller: Samfund og Menneske. 2004. Arkitekten 10-2005. Anne-Louise Sommer: Den Danske Arkitektur. Gyldendal, 2009. "
Ravnsbjergkirken, Viby
Ravnsbjergkirken, Viby
Ravnsbjergkirken, Viby
Ravnsbjergkirken, Viby
Ravnsbjergkirken, Viby
Ravnsbjergkirken, Viby

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE