Silkeborg Gymnasium (tidligere amtsgymnasium)

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Friis og Moltke A/S, arkitekter MAA

Silkeborg Gymnasium ligger i et dejligt naturområde i Funder Bakker, hvor det er integreret i det kuperede landskab. Skolen er udviklet på grundlag af et rationalt, prisbilligt byggesystem med relativt få præfabrikerede komponenter, der også er anvendt ved opførelsen af andre uddannelsesbygninger.
Byggesystemets særpræg er et pultlys, der kan rejses over hvert klasserum. Den lodrette side af pultlyset med vinduer kan orienteres mod nord, så direkte solindfald undgås. Ventilationsvinduer i pultlysets top muliggør naturlig ventilation af det underliggende lokale. Pultlysets skrå, lukkede tagflade er af træ med tagpapdækning, men kan desuden anvendes til solfangere.
Gymnasiet er overskueligt opdelt i en hovedfløj med naturfagslokaler, laboratorier og fællesfaciliteter samt tre normalklassefløje i god kontakt med uderum og landskab. En del af fællesområdet er forsænket i forhold til de øvrige arealer for at give bedre rumhøjde til opholdsrum, kantine, auditorium og bibliotek. Her der der bl.a. anvendt mørkerøde teglsten til halvmure samt klinker eller tæpper på gulvene. Herudover rummer fællesafsnittet en sportshal og lærerværelse m.v.
Opførelsesdata

Årstal: 1976 - 1977

Adresse

Oslovej 10
DK-8600 Silkeborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Århus Amtskommune
Ingeniør: Abrahamsen & Nielsen

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Gymnasium

Referencer
Arkitektur DK 6-1977, side 209. Lisbet Balslev Jørgensen, Hakon Lund og Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Danmarks Arkitektur. Magtens bolig. Gyldendal, 1980. Poul Erik Skriver: Friis & Moltke, Arkitektens Forlag, 1997. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE