Stjernevejsskolen, nu SFO Galaksen, Hedensted

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Friis og Moltke A/S, arkitekter MAA

Stjernevejskolens oprindelige bygninger i Hedensted er udviklet på grundlag af et rationalt, prisbilligt byggesystem med relativt få præfabrikerede komponenter. Det blev efterfølgende anvendt til gymnasierne Glamsbjerg og Silkeborg.
Byggesystemets særpræg er et pultlys, der kan rejses over hvert klasserum. Den lodrette side af pultlyset med vinduer kan orienteres mod nord, så direkte solindfald undgås. Ventilationsvinduer i pultlysets top muliggør naturlig ventilation af det underliggende lokale. Pultlysets skrå, lukkede tagflade er af træ med eternitdækning, men kan desuden anvendes til solfangere.
Stjernevejskolen lå ved et mindre bycenter, hvorfra der var stiforbindelse til det nærliggende boligområde. Skolen var opdelt med normalklasser placeret om fællesrum, hvorved forskellige undervisningsformer kunne anvendes. Fagklasserne lå langs en tværgående korridor, hvor skolens kantine, bibliotek og administration ligeledes var anbragt.
Stjernevejskolen er nu flyttet til adressen Mosegade 75, og de gamle bygninger anvendes i dag til SFO Galaksens skolefritidsordning.
Opførelsesdata

Årstal: 1974 - 1975
Bygningsændringer og ombygninger:
Stjernevejskolen er flyttet og bygningerne anvendes nu til skolefritidsordning.

Adresse

Gesagervej 72
DK-8722 Hedensted

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Hedensted Kommune
Ingeniør: Abrahamsen & Nielsen

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Folkeskole, nu skolefritidsordning

Referencer
Arkitektur DK 6-1977, side 214. Poul Erik Skriver: Friis & Moltke, Arkitektens Forlag, 1997. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE