Amagerforbrændingen, København

Arkitekt:

Jørgen Maglebye, Niels Erik Gottlieb og Børge Høgsted, arkitekter MAA

I midten af 1960'erne vedtog hovedstadskommunerne at opføre dels et forbrændingsanlæg, der kunne håndtere affaldet fra 550.000 mennesker, og dels et kraftværk, der kunne producere elektricitet til 800.000 husstande i København. Senere har man gennem en teknisk omstilling også indledt en betydelig produktion af fjernvarme. Anlæggene skulle placeres på et inddæmmet areal mellem Prøvestenen, Margretheholm og Refshaleøen på Amagers østkyst, fordi der var behov for et stort forbrug af kølevand og en havn. På grund af bygningernes store volumener, der ville få en dominerende indflydelse på det sårbare kystlandskab, besluttende man, at de tekniske anlæg skulle have en fælles arkitektonisk bearbejdning. Retningsgivende for kraftværkets udformning har været en bunden organisation - med et blokanlæg med selvstændige bygninger anbragt side om side uden tværforbindelse. Hovedanlægget består af tre bygningsdele i forskellig højde. Den laveste, der visuelt danner basis for de højere bygninger, rummer kontorer, værksteder, folke- og kontrolrum. Den mellemhøje bygning indeholder turbinesal og kulsilo, mens den højeste del rummer kedlerne. Mod vest findes en selvstændig højspændingsbygning og mod øst er den 150 meter høje skorsten anbragt. Den bastante og tunge virkning af selve værkbygningen er neutraliseret ved at udforme det lave afsnit som en platform - der er understreget i facadens markering af søjlemotivet mellem blåmalede felter samt de overliggende, lyse, vandrette betonbrystninger. Yderst på værkets areal er der endvidere etableret en kulplads samt opført olietanke og tilhørende havn til værkets energiforsyning. En kulbro transporterer brændslet op til siloerne.
Opførelsesdata

Årstal: 1967 - 1972

Adresse

Kraftværksvej 31
DK-2300 København S

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Amagerforbrændingen I/S
Ingeniør: Rambøll & Hannemann A/S Københavns Belysningsvæsen (teknisk administration)

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Forbrændingsanlæg

Referencer
Arkitektur DK 3-1973, side 95, og 4/5-1987, side 138. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE