Vestfyns Gymnasium, Glamsbjerg

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Friis og Moltke A/S, arkitekter MAA

Vestfyns Gymnasium er oprettet i 1960 og udbygget de følgende par år som en traditionel lav skole med klasselokaler m.v. langs midterkorridorer.
I 1976 blev det yderligere udbygget af Friis & Moltke, der havde udviklet et rationalt, prisbilligt byggesystem med relativt få præfabrikerede komponenter. Det er anvendt til en række folkeskoler og gymnasier, bl.a. også i Hedensted og Silkeborg.
Byggesystemets særpræg er et pultlys, der kan rejses over hvert klasserum. Den lodrette side af pultlyset med vinduer kan orienteres mod nord, så direkte solindfald undgås. Ventilationsvinduer i pultlysets top muliggør naturlig ventilation af det underliggende lokale. Pultlysets skrå, lukkede tagflade er af træ med tagpapdækning, men kan desuden anvendes til solfangere.
I Glamsbjerg er systemet tilpasset det skrånende landskab mod øst, hvor udvidelsen er placeret tæt på de gamle bygninger. De ny klasseværelser danner en u-form om et fællesrum med kantine samt et tilknyttet gårdrum.
Gymnasiet er igen udvidet af Friis & Moltke i 2012. Der er tilføjet nye fagfløje og normalklasser samt multisal og bibliotek placeret omkring to dobbelthøje studietorve.
Opførelsesdata

Årstal: 1960 - 2013
Bygningsændringer og ombygninger:
Oprindeligt gymnasium oprettet i 1960. Udvidelse af Friis & Moltke 1975-76. Ombygning af Friis & Moltke 2012-13.

Adresse

Langbygårdsvej 4
DK-5620 Glamsbjerg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Fyns Amtskommune og Vestfyns Gymnasium (2013)
Ingeniør: Abrahamsen & Nielsen og Cowi A/SW (2013)
Entreprenør: Hansson og Knudsen A/S (2013)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Gymnasium med udvidelser
Særlige aspekter: Udbygning 2013 vundet i konkurrence 2012.

Referencer
Arkitektur DK 6-1977, side 209. Lisbet Balslev Jørgensen, Hakon Lund og Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Danmarks Arkitektur. Magtens bolig. Gyldendal, 1980. Poul Erik Skriver: Friis & Moltke, Arkitektens Forlag, 1997. "
Vestfyns Gymnasium, Glamsbjerg
Vestfyns Gymnasium, Glamsbjerg
Vestfyns Gymnasium, Glamsbjerg
Vestfyns Gymnasium, Glamsbjerg
Vestfyns Gymnasium, Glamsbjerg
Vestfyns Gymnasium, Glamsbjerg
Vestfyns Gymnasium, Glamsbjerg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE