Århus, Skolegade 19

Arkitekt:

Ukendt

Skolegade 19 er en af de mest værdifulde gårde i Århus Midtby. Huset består af en nordlig længe med ni fag fra 1700-tallet, der hviler på resterne af et middelalderligt stenhus, og en yngre længe med otte fag fra 1802 i tilslutning hertil.
Det samlede længehus er i to etager med udkragning og sadeltag tækket med gamle røde vingetagsten. Facadens bindingsværk er som vanligt for byen udført med to dokstolper i hvert fag. I stuen er der tofags sprossevinduer og fyldingsdør med indfatning. På første sal er løsholterne erstattet af spinkle planker. Forskellen mellem de to dele af huset ses bl.a. i stokværksudkragningen mellem etagerne, hvor der er profilerede fyldholter mellem bjælkehovederne i de nordlige ni fag, mens der er aftrappet murværk i de sydlige otte fag. Ligeledes demonstreres forskellen i kælderopbygningen.
Af en tidligere otte fags sidelænge til nordhuset er i dag kun bevaret halvandet fag med helvalmet østgavl. Her ligger en meget smal tagstensslippe mod nabobygningen. Et baghus til Skolegade 19 er også nedrevet i forbindelse med udvidelsen af en grovvarehandel i Havnegade 8 i karréen i 1916.
Opførelsesdata

Årstal: 1700-tallet - 1802
Bygningsændringer og ombygninger:
Den nordlige længe opført ca. 1730 på resterne af en gammel kannikegård. . Den sydlige længe opført 1802. Baghuset nedrevet og sidelængen forkortet i 1916.

Adresse

Skolegade 19
DK-8000 Århus C

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Jens Rasmussen Moss

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Bindingsværksgård

Referencer
Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3, Politiken 1971. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - byens plan, Gyldendal 1979. Magistratens 2. afdeling, Århus Kommune: Registrering af bevaringsværdige bygninger og miljøer i den indre by, 1984. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide, 1999. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE