Ellevang Kirke, Vejlby-Risskov

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Friis og Moltke A/S, arkitekter MAA

Ellevang Kirke er et eksempel på en byarkitektonisk løsning med en visuel tyngde i et boligområde med konforme tre-etagers huse. Det bymæssige er opnået ved at lade kirken indgå i en mindre gruppe bygninger, hvor der også findes børnehave og vuggestue.
Kirken markerer sig med to kraftige, murede vanger, hvorimellem kirke- og menighedssal er placeret, adskilt fra hinanden af en foldevæg. Rummet er overdækket af forskudte tagflader med ovenlys spændt ud mellem vangerne. Murvangerne indeholder sekundære rum som kontorer og mindre møderum.
De øvrige større rum, våbenhus, konfirmandlokale og præstekontor m.v. er som ældre sidekapeller fra Middelalderen bygget uden på vangerne. På den måde spiller elementerne også fint sammen med institutionerne i gadebilledet udenfor.
Bygningerne er opført i mursten, der er hvidkalket både ud- og indvendigt. Loftet er af ru brædder, der er malet mørkeblå, mens taget er dækket med sort tagpap. Dermed får bygningen et puritansk udtryk uden de traditionelle dekorative effekter, der ellers præger mange kirker. Men rummet savner ikke stemning - den er bl.a. opnået ved enklere midler som en bevidt styring af lysindfaldet i kirkerummet.
Opførelsesdata

Årstal: 1973 - 1974

Adresse

Jellebakken 14
DK-8240 Risskov

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Vejlby sogns menighedsråd
Ingeniør: Abrahamsen og Nielsen A/S (konstruktioner) I. O. Christensen og J. Bæk Mogensen ( installationer) Johs. Jørgensen A/S (akustik)
Landskabsarkitekt: Sven Hansen
Entreprenør: Kr. Blaabjerg
Konsulent: Erik Heide (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kirke

Referencer
Arkitektur DK 2-1978, side 56. Guide til Dansk Arkitektur II. Arkitektur Guide Jylland, side 218. Hugo Johannsen og Claus M. Smidt: Danmarks Arkitektur. Kirkens huse, Gyldendal 1981. Poul Erik Skriver: Friis & Moltke. Arkitektens Forlag, 1997. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. "
Ellevang Kirke, Vejlby-Risskov
Ellevang Kirke, Vejlby-Risskov
Ellevang Kirke, Vejlby-Risskov
Ellevang Kirke, Vejlby-Risskov
Ellevang Kirke, Vejlby-Risskov
Ellevang Kirke, Vejlby-Risskov

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE