Kalundborg, Præstegade 23

Arkitekt:

Ukendt

Dette lille ranke stenhus er en af de bedst bevarede middelalderbygninger i Danmark - antagelig opført cirka år 1500 for Sct. Gertruds Alter i Kalundborg.
Som de samtidige nabohuse på kirkegården over for er det opført i røde munkesten med højt tegltag og savsnitsgesims samt fladbuede vinduer i spidsbuede spejle, der er rekonstrueret ved en istandsættelse af C. M. Smidt i 1937.
Det er i to stokværk over en hvælvet kælder med to typer gavle. Den vestlige, formentlig ommuret i renæssancen, er fint prydet med spidsbuede blændinger og knæk på gavlkammen, mens den østlige er kamtakket i glat mur med blændede døre og vinduer, da den rimeligvis har stødt op til en naboejendom.
Et trappehus på sydsiden har givet adgang til alle etager, men kun den nederste del er originalt. Resten er genopbygget i forbindelse med en restaurering i 1967. I det velbevarede indre findes bl.a. kaminer og gemmenicher samt rester af kalkmalede dekorationer.
Huset fungerede oprindelig som præstegård, og har været beboet til op i det 20. århundrede.
Opførelsesdata

Årstal: 1500 - 1500
Bygningsændringer og ombygninger:
Oprindelig præstegård, senere beboelse. Restaurering af C. M. Smidt 1935. Trappehus genopført 1967.

Adresse

Præstegade 23
DK-4400 Kalundborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Ukendt

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Stenhus

Referencer
Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 2, Politiken 1969. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - byens plan, Gyldendal 1979. "
Links

#http://www.kalmus.dk/html/menu.htm https://www.kulturarv.dk/#

Kalundborg, Præstegade 23
Kalundborg, Præstegade 23
Kalundborg, Præstegade 23
Kalundborg, Præstegade 23
Kalundborg, Præstegade 23
Kalundborg, Præstegade 23

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE