Aabenraa Agora

Arkitekt:

Arne Poulsen m.fl., arkitekter MAA

Aabenraa Agora er en kommunal fællesbygning, der danner ramme om større arrangementer af sportslig og kulturel art for hele området. Begrebet agora er anvendt, fordi det betegner den gamle Grækenlands samlingssted, hvor alle datidens aktiviteter fandt sted. Ideen er viderebearbejdet med inspiration fra 1960'ernes franske og hollandske værkstedsagtige kultur- og mødecentre. Agoraen er placeret i Høje Kolstrup, og er udformet som en rektangulær hal med små og store indbyrdes forbundne rumdannelser, der blandt andet anvendes til idræt, teater, koncerter, fester og møder mv. Tagkonstruktionen er udført af kraftige, svungne limtræsdragere, der er forankret i støbte betonsøjler eller -skiver. I åben forbindelse med den multianvendelige hal er der i den nordlige side rejst en søjlebåren betonopbygning i flere etager, der kan underopdeles af lette, flytbare vægge. Den indeholder funktioner som en integreret børneinstitution, bibliotek, mediatek, møde- og undervisningslokaler, auditorium og restaurant. Hallens endevægge og gavlfacader er beklædt med ru brædder, limtræsdragerne er mørkbejdsede og betonoverfladerne står ubehandlede. Loftet er beklædt med akustiske plader med tekniske installationer til bl.a. ventilation, lysanlæg og sportsrekvisitter hængende frit nedenunder.
Opførelsesdata

Årstal: 1975 - 1976
Bygningsændringer og ombygninger:
Etablering af et aktivitets- og oplevelsescenter, Aktivt Torv, fra 2010, støttet af Realdania.

Adresse

Nyløkke 2, Høje Kolstrup
DK-6200 Aabenraa

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Åbenrå Kommune
Ingeniør: Günther Oesten
Entreprenør: Fagentrepriser
Konsulent: Åbenrå Kommune (konduktør)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kommunal fællesbygning

Referencer
Arkitektur DK 7-1978, side 272. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE