Affaldscenter Århus (Århus Forbrændingsanlæg Nord), Lisbjerg

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Friis og Moltke A/S, arkitekter MAA

Friis & Moltke har været involveret i flere omgange ved formgivningen af dette forbrændingsanlæg i Lisbjerg, først ved tilblivelsen i 1978 og senere i 2004 ved en stor ombygning og udvidelse af anlægget.
Den oprindelige bygning lå i et kuperet landskab og var tilpasset terrænets linjer og farver. Den var synlig på lang afstand, formet efter forbrændingsfunktionerne og opført i beton og stål med beklædning af Robertson-plader.
Også det fornyede glasanlæg, der har fået forøget ovnkapaciteten til forbrænding af 16 ton affald i timen, kan ses viden om, samtidig med at det visuelt skifter udseende afhængig af vejrliget. Den ny bygning i beton, stål og glas omslutter den gamle, der til en vis grad er bevaret bag ved den ny skal. Det ny rødmalede kedelanlæg producerer effektiv og miljørigtig elektricitet og fjernvarme til det århusianske område.
Opførelsesdata

Årstal: 1976 - 1978
Bygningsændringer og ombygninger:
Ombygning og ny ovnlinje 2004-07.

Adresse

Ølstedvej 20, Lisbjerg
DK-8200 Århus N

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Århus kommunale Værker
Ingeniør: Bruun & Sørensen A/S (1978) Cowi A/S (2004)
Landskabsarkitekt: Landskab Århus (2004)

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Forbrændingsanlæg
Særlige aspekter: Det ny anlæg er resultat af en projektkonkurrence 1999.

Referencer
Arkitektur DK 5-1979, side 176, 3-2006, side 162, og 3-2013, side 20. byggeplads.dk 3-2004. "
Affaldscenter Århus (Århus Forbrændingsanlæg Nord), Lisbjerg
Affaldscenter Århus (Århus Forbrændingsanlæg Nord), Lisbjerg
Affaldscenter Århus (Århus Forbrændingsanlæg Nord), Lisbjerg
Affaldscenter Århus (Århus Forbrændingsanlæg Nord), Lisbjerg
Affaldscenter Århus (Århus Forbrændingsanlæg Nord), Lisbjerg
Affaldscenter Århus (Århus Forbrændingsanlæg Nord), Lisbjerg
Affaldscenter Århus (Århus Forbrændingsanlæg Nord), Lisbjerg
Affaldscenter Århus (Århus Forbrændingsanlæg Nord), Lisbjerg
Affaldscenter Århus (Århus Forbrændingsanlæg Nord), Lisbjerg
Affaldscenter Århus (Århus Forbrændingsanlæg Nord), Lisbjerg
Affaldscenter Århus (Århus Forbrændingsanlæg Nord), Lisbjerg
Affaldscenter Århus (Århus Forbrændingsanlæg Nord), Lisbjerg
Affaldscenter Århus (Århus Forbrændingsanlæg Nord), Lisbjerg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE