Jelling ny Centerområde

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Friis og Moltke A/S, arkitekter MAA

Friis & Moltke fungerede i 1970'erne som byplankonsulenter for den daværende Jelling Kommune. I den forbindelse udarbejdede arkitektfirmaet en overordnet plan for en ny bydel, placeret syd for stationsbyen i rimelig afstand fra de nationale symboler, Jellinghøjene og runestenene. Byplanen tog udgangspunkt i en enkel struktur med boligområder udlagt som cirka en hektar store storparceller indlagt i et simpelt trafikdiagram, hvor hensynet til de svage trafikanter blev vægtet højt. Hensigten var at skabe en bydel med fælles proportioner og materialevalg, som bl.a. er gennemført i de første rækkehusbebyggelser. Men den senere udbygning har vist, at individuelle ønsker efterhånden har fortrængt hensynet til helheden. Det overordnede vejsystem blev kun delvis gennemført, og den påtænkte landskabsbehandling blev tilsidesat. Bydelens institutioner centralt i området blev dog realiseret tidligt i forløbet. Det gælder kommunens tidlige rådhus, plejehjem, pensionistboliger med dagcenter og børnehave. Bygningerne er uhøjtidelige og i skala og materialer tilpasset den oprindelige stationsby.
Opførelsesdata

Årstal: 1970 - 1977

Adresse

Fårupvej
DK-7300 Jelling

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Jelling Kommune
Ingeniør: H. Schmidt-Rasmussen

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Planlægning m.v.
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i konkurrence 1975

Referencer
Arkitektur DK 5-1979, side 207. "
Links

http://www.vejle.dk http://www.jelling.dk/

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE