Thisted Rådhus

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Friis og Moltke A/S, arkitekter MAA

Rådhuset er beliggende i Thisteds gamle bydel med facade mod havnen, hvor det i skala og materialer er tilpasset den omliggende købstadsbebyggelse. Byens hus slutter sig til nabobygningerne og understreger det eksisterende gadenet ved at ligge som randbebyggelse mod Asylgade, der er en gammel gadeforbindelse til bymidten.
De to tre-etagers rådhusfløje sammenknyttes af en tværgående forhal, der med sin udendørskarakter er en del af gaderummet. Fra hallen bliver publikum fordelt til husets forskellige forvaltninger via trapper og balkoner. På grund af sin udformning med brosten, tegl, fuglebur, rindende vand og sjældne planter fungerer forhallen desuden som et attraktivt mødested eller kulturelt samlingssted for byens borgere.
Forvaltningerne er placeret hensigtsmæssigt, således af de mest besøgte afdelinger, borgerservice, bistands- og skattekontor, ligger i stueetagen. På første sal ligger kulturel forvaltning og kantine, på anden sal borgmesterkontor og byrådssal.
Rådhuset er som andre af Friis & Moltkes huse fra denne periode opført som en solid rød murstensbygning med tegltag. Arealerne omkring bygningen er anlagt som en offentlig rådhuspark med stiforbindelse til havnen, stationen og kirkegården m.v.
Opførelsesdata

Årstal: 1976 - 1978

Adresse

Asylgade 30
DK-7700 Thisted

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Thisted Kommune
Ingeniør: Palle Christensen, FRI
Landskabsarkitekt: Sven Hansen

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Rådhus
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i konkurrence 1975

Referencer
Arkitekten 3-1976. Arkitektur DK 5-1979, side 190. Lisbet Balslev Jørgensen, Hakon Lund og Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Danmarks Arkitektur. Magtens bolig. Gyldendal, 1980. Guide til Dansk Arkitektur II. Poul Erik Skriver: Friis & Moltke. Arkitektens Forlag, 1997. Arkitektur Guide Jylland, side 54. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE