Grieghallen, Bergen, Norge

Arkitekt:

Knud Munks Tegnestue ApS, arkitekter MAA

Et af Knud Munks første større værker er Grieghallen i Bergen, vundet i en nordisk konkurrence i 1965. Den blev opført over et længere åremål, bl.a. på grund af et projekteringsstop fra 1969-75, der bevirkede, at bygningen først stod færdig i 1978. Anlægget består af en stor sal med scenetårn, der som en lys betonskulptur rejser sig 30 meter over terræn. Omkring denne blok ligger en fire-etagers bygning med glasfacader, der indeholder foyer, kunstnerrum, kontorer, butikker og radiostudier for NRK, Norges radios lokalafdeling. Dispositionen gav anledning til stor opstandelse i Bergen, fordi koncerthuset ligger i bunden af en skål i byens centrum, hvor det kan overskues fra de omliggende fjelde. Man mente, konstruktionen var for dristig, men eftertiden har taget bygningen til sig som et af Bergens mest populære huse. Det er især i udformningen af koncertsalen, hvor Norges ældste symfoniorkester skulle spille, at der er foretaget en omhyggelig bygningsmæssig og akustisk projektering. Salen med 1520 pladser er opbygget amfiteatralsk over et system af cirkelbuer og radier med centrum i scenen. Dette geometriske system har været styrende for hele salsblokkens opbygning mht. placering og design af trapper, garderober, stole, teknik og akustiske elementer. Loftet er en ren stålkonstruktion med lydregulerende materiale på bagsiden, nittet på bæreprofiler. Salen anvendes primært til symfonisk musik, men kan også bruges til teaterforestillinger, konferencer og moderne musik.
Opførelsesdata

Årstal: 1967 - 1978
Bygningsændringer og ombygninger:
Projekteringsstop 1969-75.

Adresse

Edvard Griegs plass 1
N-5015 Bergen, Norge

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: A/S Grieghallen
Ingeniør: C. Norman A/S (konstruktioner) H. Monstad A/S (el) J. Thunes (VVS) ELAB, NTH, Chr. Michelsens Institut (akustik)
Entreprenør: Arne Sande (etape II)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Koncerthus
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i nordisk konkurrence 1965.

Referencer
Arkitekten 12-1965, side 236. Arkitektur DK 5-1980, side 173, og 6-1987, side 235. "
Links

#http://www.grieghallen.no#

Grieghallen, Bergen, Norge
Grieghallen, Bergen, Norge
Grieghallen, Bergen, Norge
Grieghallen, Bergen, Norge
Grieghallen, Bergen, Norge
Grieghallen, Bergen, Norge
Grieghallen, Bergen, Norge
Grieghallen, Bergen, Norge
Grieghallen, Bergen, Norge
Grieghallen, Bergen, Norge

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE