Kastelsgården, København

Arkitekt:

Stadsarkitektens Direktorat i København, MAA

Den lille institution blev bygget som nabo til Meldahls monumentale blindeinstitut. Det var oprindelig en integreret institution, der betjente 64 børn i alderen 0-14 år. Udover vuggestue og børnehave var der også frididshjem om eftermiddagen.
Bygningen består af en én-etages og en to-etages del, der igen er opløst i mindre, spidsgavlede enheder. Den rummer personalerum, køkken og værksted i den lave del, grupperum, hvilerum og liggehal i den øvrige. Rumhøjderne er lave og skaber en hyggelig og tryg atmosfære for børnene. Konstruktionen er en kombination af bærende teglydervægge og betonsøjler, langsgående dragere og 45 graders sadeltage.
Den oprindelige institution er nu udvidet til næsten det dobbelte med en firkantet tilbygning i et helt andet formsprog med plads til yderligere 46 børn.
Opførelsesdata

Årstal: 1979 - 1979

Adresse

Kastelsvej 62
DK-2100 København Ø

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Magistratens 3. afdeling, social- og sundhedsforvaltningen i København
Ingeniør: Københavns kommunes rådgivende ingeniørkontor
Landskabsarkitekt: Stadsgartnerens kontor
Entreprenør: Fagentrepriser

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Børnehave

Referencer
Arkitektur DK 8-1980, side 319, og 6/7-1986, side 325. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE