Lampas, Ringe

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Friis og Moltke A/S, arkitekter MAA

Fabrikken består af en række parallelle længer med sadeltage, der karakterfuldt ligger på rad og række i landskabet. Bygningshøjden er lav, da produktionen af belysningsarmaturer ikke betinger større rumhøjder. Dog er kontorfløjen med showroom og kantine fremhævet på grund af den større husdybde og beliggenheden ved en skrænt. Selve produktionsbygningen rummer smede- og malerværksted samt montagelokaler.
Sammenstillingsprincippet har medført, at fabrikken uproblematisk har kunnet udvides løbende. Dens konstruktion er opbygget med standardsøjler, -dragere og -spær i stålprofiler. Tage og gavle er beklædt med bølgeeternit, der er opsat med mindst mulig tilvirkning. For yderligere at opnå de lavest mulige håndværkerudgifter har man undgået enhver form for forfinede og komplicerede detaljer.
Langsgående ovenlysspalter i kippen samt mindre vinduer i gavlene giver det fornødne dagslys til rummene, der er farvesat af maleren Emil Gregersen.
Opførelsesdata

Årstal: 1978 - 1978

Adresse

Industrivej 17
DK-5750 Ringe

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Kjeld Berentzen
Ingeniør: Raundahl & Jørgensen
Konsulent: Emil Gregersen (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Lampefabrik

Referencer
Arkitektur DK 1-1981, side 41. Poul Erik Skriver: Friis & Moltke. Arkitektens Forlag, 1997. ArkitekturMagasinet 1-2009, side 53. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE