Syddansk Universitet/Forskerpark Syd, Alsion, Sønderborg

Arkitekt:

3xN (Nielsen, Nielsen & Nielsen), arkitekter MAA

Projektet er realiseret på de tidligere DSB-arealer, lige ud til Als Sund i Sønderborg. Det nye byggeri sætter nye standarder for undervisningsmiljøer; værdier som dialog, videndeling og åbenhed har fremtrædende betydning for den fysiske udformning.
Projektet er enkelt og klart. Bygningsanlægget er opbygget med smalle gavle mod vandet, som i skala og princip svarer til Sønderborgs øvrige bebyggelser langs sundet. Det samlede anlæg er koncentreret i ydre størrelse, samtidig med at de enkelte bygninger rummer mange muligheder for indbyrdes variation. Dermed fastholdes den harmoniske købstadsprofil på trods af de mange nye kvadratmetre.
Høje, lyse rum åbner for kig på tværs fra land mod vand, og skaber rumlig variation med mange interne, visuelle forbindelser på kryds og tværs og op og ned. Størstedelen af stueplanet er reserveret til funktioner, som kan bringe forskere, erhvervsfolk og studerende i kontakt med hinanden - både i formelle, faglige sammenhænge, men nok så vigtigt også ved tilfældige, uformelle møder i f.eks. universitetsbiblioteket, kantinen, ved auditorierne og andre af de mange 'træfpunkter'.
Så selvom bygningsanlægget består af to afsnit, sørger arkitekturen således for en grundig opblanding af de mange mennesker, som får deres daglige gang på stedet.
Opførelsesdata

Årstal: 2004 - 2007

Adresse

Alsion 2
DK-6400 Sønderborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger, Fonden for Syddanske Forskerparker, Sønderborg Kommune, Fonden Sønderborg Koncertsal, Realdania
Ingeniør: Strunge & Hartvigsen, FRI Buro Happold, England
Landskabsarkitekt: Torben Schønherr Landskab
Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S
Konsulent: Sloth Møller og Søren Jensen, FRI (byggeledelse), Arup Acoustics (akustik), Olafur Eliasson (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Uddannelsesbygninger
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i indbudt konkurrence 2002. Tildelt RIBA European Award 2007.

Referencer
Lene Dammand Lund (red.): Danske Arkitekter, 3 x N, Arkitektens Forlag, 2003. Arkitekten 01-2003. ark.byg 7-2005. Byplan 05-2005. Arkitekten 15-2006, side 56. byggeplads.dk 1-2007. Byggeri 03-2007. Arkitektur DK 8-2007, side 516. "
Syddansk Universitet/Forskerpark Syd, Alsion, Sønderborg
Syddansk Universitet/Forskerpark Syd, Alsion, Sønderborg
Syddansk Universitet/Forskerpark Syd, Alsion, Sønderborg
Syddansk Universitet/Forskerpark Syd, Alsion, Sønderborg
Syddansk Universitet/Forskerpark Syd, Alsion, Sønderborg
Syddansk Universitet/Forskerpark Syd, Alsion, Sønderborg
Syddansk Universitet/Forskerpark Syd, Alsion, Sønderborg
Syddansk Universitet/Forskerpark Syd, Alsion, Sønderborg
Syddansk Universitet/Forskerpark Syd, Alsion, Sønderborg
Syddansk Universitet/Forskerpark Syd, Alsion, Sønderborg
Syddansk Universitet/Forskerpark Syd, Alsion, Sønderborg
Syddansk Universitet/Forskerpark Syd, Alsion, Sønderborg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE