Måde Forbrændingsanlæg, Esbjerg

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Friis og Moltke A/S, arkitekter MAA

Anlægget i Måde er et affaldsfyret kraftvarmeværk, der er placeret ud til det sarte flade marsklandskab ved Vadehavet i den østlige del af Esbjerg.
Denne landskabelige beliggenhed har foranlediget arkitekterne til at tegne et skulpturelt værk, der er karakteriseret ved fire store aluminiumskaller, der er frigjort fra hinanden af glasbånd. Skallerne har en virkning, så de ser ud til at kunne klappes længere op, skubbes sammen eller skubbes længere fra hinanden.
Om dagen fremstår kraftvarmeværket tungt og mørkt, men om natten skifter det fuldstændig karakter, når de smalle glasbånd mellem skallerne og nordgavlens store glasparti er oplyste. Bygningen og dens nærområder, tilkørsler, parkering og vandbassin, er anbragt inden for en cirkelrund græsvold, der danner grænse til engområderne uden om.
Opførelsesdata

Årstal: 2000 - 2003

Adresse

Måde Industrivej 35
DK-6705 Esbjerg Øst

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: L 90 - Leverandørforeningen af 1990
Ingeniør: Cowi A/S
Landskabsarkitekt: Preben Skaarup, Århus
Konsulent: Niras (bygherrerådgiver)

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Forbrændingsanlæg
Særlige aspekter: Tildelt Esbjerg kommunes bygningspris 2003.

Referencer
Byggeplads Danmark 1-2003. "
Måde Forbrændingsanlæg, Esbjerg
Måde Forbrændingsanlæg, Esbjerg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE