Lillebæltsbroen, Middelfart

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Hvidt & Mølgaard, arkitekter MAA

Den ny Lillebæltsbro fra 1970 aflaster den gamle kombinerede bil- og jernbanebro fra 1935. Den er kun beregnet til biltrafik og forbinder motorvejsnettet mellem Jylland og øerne. Broen er udformet under hensyntagen til landskabet som et vældigt skulpturelt element, der på lang afstand markerer sig som en elegant konstruktion med de slanke brotårne og det spindelvævstynde kabelværk. Broen er illumineret om natten. Lillebæltsbroen er 1700 meter lang og udført som en hængebro med et hovedspænd på 600 meter og to sidespænd på hver 240 meter. To 120 meter høje pyloner (brotårne) støbt på stedet i en klatreforskalling bærer de 1500 meter lange hovedkabler, der er fast forankrede på landsiderne. Selve brobanen er nedhængt fra hovedkablerne. Den er konstrueret af præfabrikerede stålsektioner, der er svejset sammen. Den har et aerodynamisk tværsnit med en form som flyvingers flaps, som sikrer et minimum af vibrationer ved høje vindhastigheder. Broens bredde er cirka 26 meter med tre vognbaner og nødspor i hver retning. Gennemsejlingshøjden er på 44 meter. Brokonstruktioner er i sin natur tekniske opgaver - men her er der også taget skyldige æstetiske hensyn. Det gælder bl.a. brotårnenes og kabelkonstruktionernes endelige udformning og detaljering samt landfæsterne, der har fået særlig opmærksomhed. De er trukket langt ind på land, understøttet af betonpiller, der elegant fanger lys og skygge. Hovedkablernes store betonankre er desuden nedgravet her.
Opførelsesdata

Årstal: 1965 - 1970

Adresse

Lillebælt
DK-5500 Middelfart

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Ministeriet for offentlige arbejder
Ingeniør: Chr. Ostenfeld & W. Jønsson (Cowi)
Entreprenør: Brokonsortiet Lillebælt: Dansk Entreprenørselskab Christiani & Nielsen A/S, A. Jespersen & Søn A/S og Monberg & Thorsen A/S

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Motorvejsbro

Referencer
Arkitektur 2-1981, side 70. DSB og Vejdirektoratet: At slå bro på dansk, 1986. Arkitektur Guide Jylland, side 296. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE