Århus Domkirke

Arkitekt:

Ukendt

Århus Domkirke stammer i sin nuværende form i det væsentligste fra 1400-tallet, da den oprindelige, romanske kirke i røde munketegl blev udvidet og ombygget. Den mest omfattende forandring skete med korpartiet, der ændredes til et sengotisk, treskibet og fire fag langt omgangskor, hvor det hævede højkor i midten er afskærmet fra omgangen med en muret skranke. Koret forvandledes til et let og luftigt rum med slanke søjler og lette stjernehvælv, der får lys gennem 13 imponerende høje, slanke vinduer.
Udover ændringen af koret opførtes det nuværende høje og kraftige vesttårn i stedet for de to tidligere, ufærdige tårne, og hovedskib og tværskibe i romansk stil blev forhøjet og udstyret med gotiske hvælv. Belysningen i kirkeskibet og navnlig i sideskibenes kapeller er dunkel, hvilket også viser kontrasten mellem de to stilarter.
Byggerierne i 1400-tallet ændrede også kirkens eksteriør. Ud for hvert fag i sideskibene blev der tilføjet kamtakkede gavle, og mellem kor og skib blev der opført to høje, slanke cylindriske trappetårne. Kirken er Danmarks længste med 94 meter.
Gennem de følgende århundreder forfaldt kirken. Tårnets spir styrtede ned flere gange, mure og hvælv revnede. I 1775-78 blev der iværksat en omfattende istandsættelse, der dog også fjernede oprindelige bygningsdele. I 1860erne var en regningsaktion igen nødvendig, og kirken blev renoveret af kgl. bygningsinspektør W. Th. Walther, der erstattede tilføjede barokke elementer med romanske og gotikke i stedet. I 1907 indledte kgl. bygningsinspektør Hack Kampmann endnu en istandsættelse, der i 1920'erne og 30'erne blev videreført af arkitekt Mogens Clemmensen. Endelig blev kirkens interiør restaureret under ledelse af Nationalmuseet i 1990'erne.
Opførelsesdata

Årstal: 1197 - 1778
Bygningsændringer og ombygninger:
Oprindelig romansk basilika, Sankt Clemens Kirke, påbegyndt af Peder Vognsen 1197. Den stod færdig i midten af 1200-tallet. Udvidet og ombygget i 1400-tallet af Jens Iversen Lange, Ejler Madsen Bølle og og Jens Clausen. Forfaldt efter Reformationen 1536. Stor istandsættelse 1775-78. Renoveret af W. Th. Walther i 1860'erne. Nye istandsættelser af Hack Kampmann og Mogens Clemmensen fra 1907-40. Interiør restaureret af Nationalmuseet i 1990'erne.

Adresse

Domkirkepladsen 2
DK-8000 Århus

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Peder Vognsen, Jens Iversen Lange, Ejler Madsen Bølle og og Jens Clausen
Konsulent: Bernt Notkes (altertavle)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Domkirke

Referencer
Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3. Politikens Forlag, 1971. Hugo Johannsen og Claus M. Smidt: Danmarks Arkitektur, Kirkens huse, Gyldendal 1981. Guide til Dansk Arkitektur I. Arkitektur Guide Jylland, side 182. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. "
Århus Domkirke
Århus Domkirke
Århus Domkirke
Århus Domkirke
Århus Domkirke
Århus Domkirke
Århus Domkirke
Århus Domkirke
Århus Domkirke
Århus Domkirke
Århus Domkirke

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE