Ribe, Puggårdsgade 3 og 5, Tårnborg

Arkitekt:

Ukendt

Tårnborg midt i det borgerlige Ribe er en adelsgård, der har mange træk - som fx buefrisen mellem etagerne - til fælles med mange af de renæssance-herregårde, der rejstes i tiårene efter reformationen. Det er et stenhus fra ca. 1540 med et sekskantet trappetårn, stejle, kamtakkede gavle og en fin symmetrisk sydfacade. I 1700-årene gennemgik Tårnborg en radikal ombygning, da man indbyggede tre etager i bygningen i stedet for de oprindelige to - og i 1822 blev tårnet helt nedrevet. Men H. C. Amberg retablerede både tårn og indretning under en restaurering 1908. Igen i 2004 blev bygningen istandsat med støtte fra Ny Carlsbergfondet og Kulturarvstyrelsen. Langs Puggårdsgade er Tårnborg sammenbygget med en én-etages bindingsværklænge på hhv. syv og seks fag. Den nordlige længe er næppe meget yngre end stenhuset, mens den sydlige antagelig er fra 1550'erne. Det konkluderer man efter bl.a. knægtenes udformning og antallet af skråstivere i de underste tavl. Tårnborg har fungeret som bispegård 1743-1868 med salmedigteren H. A. Brorson som dens første beboer. Bygningerne anvendes nu som kursussted med Brorson og Sønderjyllands historie på programmet. Denne aktivitet er nu langtidssikret efter at Realea har overtaget ejendommen i 2008.
Opførelsesdata

Årstal: 1528 - 1540
Bygningsændringer og ombygninger:
Omfattende restaurering af H. C. Amberg 1906-08. Ny restaurering, støttet af Ny Carlsbergfondet og Kulturarvsstyrelsen, 2003-04. Bygningen huser i dag Bronsoncenteret.

Adresse

Puggårdsgade 3-5
DK-6760 Ribe

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Oluf Munk

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Borgerhuse

Referencer
Tobias Faber, Dansk Arkitektur, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad, Politiken, 1969. Arkitektur DK 6-1972, side 229. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur, Byens huse - Byens plan, Gyldendal, 1979. Guide til Dansk Arkitektur I. Henning Dehn-Nielsen: Sønderjylland. Politikens Håndbøger, 2001. Arkitektur Guide Jylland, side 298. "
Ribe, Puggårdsgade 3 og 5, Tårnborg
Ribe, Puggårdsgade 3 og 5, Tårnborg
Ribe, Puggårdsgade 3 og 5, Tårnborg
Ribe, Puggårdsgade 3 og 5, Tårnborg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE