Ribe gamle by

Arkitekt:

Ukendt

Ribe er en af Danmarks ældste byer - opstået i vikingetiden som et søfarts- og handelssted, som datidens fladbundede både kunne sejle til op ad åen. Ribes skibsbro er således stadig bevaret.
Byen er beliggende på holme i det flade marsk- og englandskab, som den har en klar afgrænsning til og som har hindret en ukontrollabel byudvidelse.
Af samme grund har Ribe en velbevaret middelalderkerne med et gadenet, der i store træk er uforandret. Byens profil er domineret af de lave, røde tegl- og bindingsbærkshuse og de høje kirketårne, der tjener som letkendelige sømærker.
Ribe var fra det 12. til det 15. århundrede ikke blot en vigtig handelsby - men også et kulturelt, økonomisk og juridisk centrum med bl.a. den anerkendte Riber Ret. I denne periode rejstes domkirken som et symbol på borgernes kunnen og gejstlighedens rigdom og magt. Reformationen 1536 medførte dog et tilbageslag, da tre klostre blev nedlagt og et fjerde, Sortebrødreklostret, omdannet til hospital og sognekirke.
Flere ulykker som en stormflod i 1634, en stor pestepidemi 1659, europæiske krige og til sidst tabet af opland i Sønderjylland i 1864 samt konkurrencen fra Esbjerg betød imidlertid et varigt tilbageslag.
Ribe er præget af tidlige stenhuse som Tårnborg, Puggård og det gamle rådhus (15. årh.) - og et stort antal bindingsværkshuse fra Renæssancen i 1600-tallet, Weiss's Vinstue og ejendomme i bl.a. Fiskergade, Nederdammen, Puggårdsgade og Sønderportstræde. De er typisk opført som gavlhuse, ofte langs smalle slipper, efter en voldsom brand i byen i 1580. Byens ældste bindingsværkshus, Grønnegade 12, overlevede dog branden.
Flere af bindingsværkshusene ændredes i takt med tidens smag: Først fik nogle af dem grundmurede facader og empire-farver under klassicismen, og siden fjernede man igen kalklagene og tjærede soklerne, da den nationale byggeskik gjorde sig gældende 1910-15. I dagens Ribe gøres der store anstrengelser for at bevare gademiljøet med de oprindelige brosten og gadelamper og at fastholde dørtyper, vinduesformater og teglet som materiale. Butiksgaden er dog spoleret med betonsøjler og glasfacader.
Det nyeste initiativ i byen er Ribe Byferie, som skal stimulere interessen for de mange gamle bygninger, der kan betragtes som et fredet bymuseum.
Opførelsesdata

Årstal: 704 - 1800
Bygningsændringer og ombygninger:
Skibbroen fungerer som skibshavn for en betydelig vareudveksling allerede fra grundlæggelsen. Slipper til Grønnegade. Ribe Domkirke, 1150-1250. Skt. Katharinæ Kloster og Kirke, fra 1228. Riberhus Slotsbanke, formentlig fra 1300-tallet. Det gamle rådhus opført 1528. Ribe Katedralskole, Puggård, Puggårdsgade 22, fra 1528 med senere ombygninger og udvidelser. Tårnborg, Puggårdsgade 3 og 5, opført omkring 1540, muligvis senere. Gavlhus, Grønnegade 12, omkring 1550. Borgerhuse i Fiskergade 5 opført ca. 1550. Gavlhuse, Mellemdammen 16-18 fra 1550. Senere udvidelser og ændringer. Kapellangården, Præstegade 15 opført 1576. Stor bybrand ødelægger mange huse i 1580. Gavlhus, Sortebrødregade 5, 1580-84 og Gavlhus, Sortebrødregade 7, 1616-27 med den mellemliggende Kølholtslippe. Quedens Gård, Overdammen 10 fra 1583 og fremefter. Weis's Stue, Torvet 2, opført omkrig 1600. Købmandsgårde i Fiskergade 1 og 3 omkring 1600. Vinkelbygget gård, Sønderportsgade 21, ca. 1600. Gavlhus og forhuse, Sønderportsgade 17, 19 og 21, ca. 1600. Skibbroen 13, første halvdel af 1600-tallet. Boderne i Præstegade 19-27, 1630-50. Galvhus, Sønderportsgade 37, fra 1650. Gavlhus, Nederdammen 28 fra 1650. Den gamle latinskole, Torvet 21-23, ombygning af tidligere hørerboliger 1724-27. Stiftamtmandsgården, Puggårdsgade 7, 1797-1855. Bispegården, Korsbrødregade 7, fra omkring 1800. Hotel Dagmar, Torvet 1, ombygning af ældre gavlhus 1801. Klassicistisk hus i Grønnegade 22 opført 1816. Ribe Vandtårn, 1887. Ribes første elektricitetsværk 1904, det andet fra 1925. Udvidelse af Ribe Katedralskole af Kjær & Richter 1980. Ribe Ferieby af Tegnestuen Volden, 1994. Ribe Seminarium af Kjær & Richter, 1997.

Adresse

Ribe
DK-6760 Ribe

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Ukendt

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet boligbyggeri
Bygningsart : Byens plan og huse

Referencer
Arkitekten 6-1958, side 89. Tobias Faber, Dansk Arkitektur, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3, Politiken, 1971. Arkitektur DK 6-1972, side 229. Mogens Bencard: Ribes vikingetid i Mark & Montre, 1973, side 28. Mogens Bencard: Ribes ældste udvikling i Mark & Montre, 1974, side 20. Jvf. Henrik M. Jansen, Tore Nyberg og Thomas Riis: Danske byers fremvækst og udvikling i middelalderen, i urbaniseringsprocessen i Norden, I, Trondheim, 1977, side 9. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - Byens plan. Gyldendal, 1979. Guide til Dansk Arkitektur I. Henning Dehn-Nielsen: Sønderjylland. Politikens Håndbøger, 2001. Arkitektur Guide Jylland, side 298. Arkitekten 2 og 4-2005. Jørgen Hegner Christiansen og Kim Dirckinck-Holmfeld: En Arkitekturkanon, Arkitektens Forlag, 2005. "
Ribe gamle by
Ribe gamle by
Ribe gamle by
Ribe gamle by
Ribe gamle by
Ribe gamle by
Ribe gamle by
Ribe gamle by
Ribe gamle by
Ribe gamle by
Ribe gamle by
Ribe gamle by

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE